Spotkanie Wielkanocne członków Oddziału w dniu 21.03.2018.

Zgodnie z Planem Działalności Oddziału na 2018 r. Zarząd Oddziału zorganizował uroczyste spotkanie Wielkanocne. Na spotkanie przybyli członkowie Oddziału, niektórzy z osobami towarzyszącymi, sympatycy Związku i zaproszeni goście.

Spotkanie otworzył prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki. Powitał wszystkich uczestników spotkania, a w szczególności: prezesa i wiceprezesa Zarządu Głównego Związku - gen. bryg. Edmunda Smakulskiego i ppłk. Mirosława Pakułę; zastępcę szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 Sztabu Generalnego WP płk. Marka Gładysza; komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk. Ireneusza Furę; naszych byłych przełożonych, Honorowych Członków Związku, generałów  -  Witolda Cieślewskiego i Wojciecha Wojciechowskiego;  Honorowego Prezesa Oddziału płk. Bernarda Mieńkowskiego; przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku ppłk. Józefa Krzywkowskiego; Honorowych Członków Związku: płk. Ryszarda Kałamagę i płk. Zbigniewa Miarzyńskiego; wikariusza Katedry Polowej WP ks. ppor. Tomasza Serwina oraz jubilatów Diamentowych Godów państwa Barbarę i Aleksego Kostrzewów oraz tegorocznych jubilatów naszego Oddziału. Po powitaniu uczestników spotkania prezes złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne oraz przekazał życzenia od kolegów, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu - gen. bryg. Józefa Nasiadki i ks. płk. Zenona Surmy. Następnie ks. Tomasz Serwin odmówił modlitwę, poświęcił przygotowane  pokarmy oraz złożył wszystkim serdeczne życzenia zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych. Podczas kolacji życzenia świąteczne składali również : gen. bryg. Edmund Smakulski; płk Marek Gładysz oraz płk Ireneusz Fura. Uczestniczącym w spotkaniu  państwu Barbarze i Aleksemu Kostrzewom, którzy obchodzili 60  lecie swego związku małżeńskiego, Zarząd Oddziału przygotował  pamiątkowy dyplom oraz bukiet kwiatów, które zostały im wręczone. Wszyscy uczestnicy spotkania zaśpiewali małżonkom tradycyjne "Sto lat..." oraz życzyli Im zdrowia i szczęścia na dalsze długie lata. Prezes Oddziału przedstawił tegorocznych Jubilatów Oddziału, którym Zarząd Oddziału przygotował dyplomy z życzeniami oraz upominki, a jubilatami w tym roku są:

95 lat - płk Bernard Mieńkowski;
90 lat - kpt. Władysław Misztela;
85 lat - gen. bryg. Henryk Andracki, płk Józef Wojciechowski, płk Aleksy Kostrzewa, płk Zbigniew Miarzyński;
80 lat - płk Wiesław Korga, płk Leon Rudnicki, ppłk Józef Piekutowski;
70 lat – płk Bogusław Tomaszewski;
60 lat – ks. płk Zenon Surma;
Dyplomy i upominki jubilatom wręczyli-  prezes Zarządu Głównego w towarzystwie prezesa Zarządu Oddziału.
W imieniu jubilatów, ppłk Józef Piekutowski serdecznie podziękował za otrzymane życzenia i upominki.
Spotkanie upłynęło w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Na zakończenie spotkania prezes Oddziału podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo w spotkaniu oraz jeszcze raz życzył wszystkim wesołych i spokojnych  Świąt Wielkanocnych w gronie rodzinnym. Na tym spotkanie zakończono.


Copyright © 2020. All Rights Reserved.