Spotkanie opłatkowe 14 grudnia 2017 r.
Okolicznościowe spotkania członków Oddziału Warszawa- Rakowiecka ŚZPŻŁ stały się już tradycją. Zarząd Oddziału zorganizował 14 grudnia 2017 r. spotkanie opłatkowe w restauracji Z.R. „Parkowa”, na które przybyli członkowie i sympatycy ŚZPŻŁ oraz zaproszeni goście.
W imieniu organizatorów spotkanie otworzył i powitał wszystkich uczestników prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki, a w szczególności: Panie i osoby towarzyszące naszym kolegom; Zastępcę Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 Sztabu Generalnego WP płk Marka Gładysza; Honorowego Członka Związku, Prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmunda Smakulskiego, Honorowego Członka Związku, Honorowego Prezesa Oddziału płk. Bernarda Mieńkowskiego; Członków Honorowych ŚZPŻŁ naszych byłych przełożonych: gen. bryg. Henryka Andrackiego, gen. bryg. Witolda Cieślewskiego, gen. dyw. Stanisława Krysińskiego, gen. bryg. Wojciecha Wojciechowskiego; Członka Honorowego Związku byłego długoletniego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku płk. Ryszarda Kałamagę; Wikariusza Katedry Polowej WP ks. por. Daniela Piejko.
Prezes płk Zbigniew Kosobucki w imieniu własnym i Zarządu Oddziału złożył wszystkim uczestnikom życzenia Świąteczne i Noworoczne.
Następnie ks. por. Daniel Piejko odmówił modlitwę i pobłogosławił opłatki, którymi się dzielono składając sobie wzajemnie życzenia.
Prezes ZG ŚZPŻŁ w kilku słowach podsumował działalność Oddziału Warszawa- Rakowiecka, podziękował za aktywny udział w życiu organizacji oraz złożył wszystkim życzenia Świąteczne i Noworoczne. Podczas spożywania wigilijnych potraw płk Eugeniusz Malczewski zaproponował zaśpiewanie kolęd wojskowych, których teksty wcześniej przygotował.
Wspólny śpiew przy wtórze obecnych pań wypadł wspaniale co później skutkowało propozycją, aby w Oddziale założyć chór weteranów i kombatantów. Dyrygenta już mamy.
Spotkanie upłynęło w przyjemnej atmosferze wspomnień, życzeń i planów na Nowy Rok 2018.
Na zakończenie prezes Zarządu Oddziału podziękował wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu i jeszcze raz życzył Wesołych Świąt.
Płk Zbigniew Kosobucki  Ppłk Marian Turek

Copyright © 2020. All Rights Reserved.