Posiedzenie Zarządu Oddziału, które odbyło się 21.09.2017 r. w Warszawie.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Kol. płk Zbigniew Kosobucki – prezes
Kol. płk Eugeniusz Malczewski – wiceprezes
Kol. płk Marian Jakóbczak – skarbnik
Kol. ppłk Marian Turek – sekretarz
Kol. płk Leon Rudnicki – członek Zarządu Oddziału
Prezes Zarządu Oddziału kol. płk Kosobucki Zbigniew przedstawił propozycję porządku zebrania ogólnego w dniu 28.09.2017 r. Między innymi przewiduje się informację płk. Eugeniusza Malczewskiego pt. „Masoneria”.
W dniu 13 września 2017 r. odbyły się w Zegrzu uroczystości związane z XX rocznicą utworzenia Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. W uroczystościach, które miały bardzo podniosły nastrój brali udział również członkowie SZPŻŁ. Nasz Oddział był reprezentowany przez prezesa ZG gen. bryg. Edmunda Smakulskiego, prezesa Oddziału płk. Zbigniewa Kosobuckiego oraz płk. Mariana Jakóbczaka i płk. Bogdana Tomaszewskiego. W czasie uroczystości były wręczone odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Pamiątkową statuetką zostali wyróżnieni również: gen. bryg. Edmund Smakulski – prezes ZG ŚZPŻŁ, ppłk Mirosław Pakuła - wiceprezes ZG oraz ppłk Mieczysław Hucał – sekretarz ZG.
Kol. płk Zbigniew Kosobucki omówił przebieg działań podjętych przez Oddział w związku z pozyskiwaniem środków na wykonanie sztandaru ŚZPŻŁ. Wpłaty od członków Oddziału będą w dalszym ciągu przyjmowane na najbliższym zebraniu ogólnym w dniu 28.09.2017 r.
Przedstawił również decyzję ZG dotyczącą wydawnictwa „Komunikaty ”, które będą dostarczane  drogą elektroniczną. Następnie poinformował Zarząd Oddziału o otrzymanej korespondencji.
Skarbnik Oddziału płk Marian Jakóbczak przedstawił aktualny stan składek członkowskich oraz propozycję zmian w treści proporczyków składanych na grobach zmarłych kolegów.
Sekretarz Oddziału – Marian Turek
Prezes Oddziału – Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.