Zebranie członków Oddziału Warszawa – Rakowiecka w dniu 25.05.2017 r.
Zebranie otworzył prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki. Powitał wszystkich przybyłych członków Oddziału a szczególnie Honorowego prezesa Oddziału Pana płk. Bernarda Mieńkowskiego.
Przedstawiciel Zarządu Głównego ŚZPŻŁ Pan płk Marian Jakóbczak wręczył Panu płk. Eugeniuszowi Paczkowskiemu medal „Za Zasługi dla Związku” oraz Panu płk. Zenonowi Ulbinowi legitymację ŚZPŻŁ. Następnie Pan płk Zbigniew Kosobucki wręczył Panu płk. Zenonowi Ulbinowi dyplom gratulacyjny z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin.
Prezes Oddziału przedstawił informację z przebiegu VIII Konferencji Łączności, która odbyła się w dniach 27–28.04.2017 r. w Sieradzu oraz z posiedzenia Zarządu Głównego ŚZPŻŁ.
Na konferencji i posiedzeniu Zarządu Głównego Oddział reprezentowali: Pan gen. bryg. Edmund Smakulski oraz Pan płk Bogumił Tomaszewski. Główne zagadnienia które przedstawiali referujący to zachodzące zmiany w wojskowych systemach łączności oraz sieciach teleinformatycznych jak również zagadnienia cyberprzestrzeni i sposoby cyberobrony przy zagrożeniu cyberatakiem.
Referaty wygłaszali między innymi przedstawiciele Akademii Sztuki Walki, Wojskowego Instytutu Łączności oraz producenci urządzeń łączności uczestniczący w konferencji.
W trakcie konferencji odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, w którym Pan prezes ZG gen. bryg. Edmund Smakulski przedstawił realizację planowanych przedsięwzięć w związku z procedurą pozyskania sztandaru oraz zadań stojących przed ŚZPŻŁ przy organizacji obchodów 25-lecia Związku i IX Walnego Zjazdu Delegatów.
Sekretarz Zarządu Oddziału Pan ppłk Marian Turek przedstawił program wycieczki do Ciechanowa i Opinogóry wraz z kosztorysem. W związku z dużymi kosztami autokaru zdecydowano wykorzystać własne samochody osobowe. Termin wycieczki 08.06.2017 r.
Skarbnik Zarządu Pan płk. Marian Jakóbczak przypomniał o opłaceniu składek za 2017 r. i zbierał wpłaty na sztandar Związku.
Prezes Oddziału Pan płk Zbigniew Kosobucki poinformował, że do końca czerwca 2017 r. zbiera informacje dotyczące uzupełnień lub zmian do drugiego wydania książki „Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności”.
Następne zebranie członków zaplanowano na 28.09.2017 r.
Sekretarz Oddziału Marian Turek
Prezes Oddziału Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.