Posiedzenie Zarządu Oddziału, które odbyło się 18.05.2017 r. w Warszawie.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Kol. płk Zbigniew Kosobucki – prezes
Kol. płk Eugeniusz Malczewski – wiceprezes
Kol. płk Marian Jakóbczak – skarbnik
Kol. ppłk Marian Turek – sekretarz
Kol. płk Leon Rudnicki
Na posiedzenie Zarządu został zaproszony członek honorowy ŚZPŻŁ kmdr Wiesław Magdziarz któremu z okazji jubileuszu wręczono od Zarządu Głównego dyplom gratulacyjno – życzeniowy oraz od Zarządu Oddziału pamiątkową statuetkę.
Prezes Zarządu Oddziału kol. płk Kosobucki Zbigniew przedstawił propozycję porządku zebrania ogólnego członków Oddziału w dniu 25.05.2017 r. a mianowicie:
- Sprawozdanie z VIII Konferencji Łączności która odbyła się w dniach 27-28 04.2017 r. w Sieradzu na temat „Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych”.
- Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego ŚZPŻŁ.
- Zadania Oddziałów dotyczące przygotowania obchodów Jubileuszu 25-lecia ŚZPŻŁ oraz organizacji IX Walnego Zjazdu Delegatów.
- Sprawy organizacyjne.
Sekretarz Zarządu Oddziału kol. ppłk Marian Turek przedstawił propozycję planu oraz koszty wycieczki do Ciechanowa i Opinogóry w dniu 08.06.2017 r. Wycieczka ma na celu zapoznanie się z historią Mazowsza, a zwiedzane obiekty to zamek książąt mazowieckich w Ciechanowie oraz muzeum romantyzmu w Opinogórze i w drodze powrotnej fragmenty podziemi „Twierdzy Modlin”.
Zapisy i wpłaty będą przyjmowane na zebraniu w dniu 25.05.2017 r. Rodzaj transportu będzie uzależniony od ilości uczestników.
Kol. płk Zbigniew Kosobucki omówił zadania Oddziału w związku z procedurą podjętą przez Zarząd Główny ŚZPŻŁ dla uzyskania sztandaru i pozyskania środków dla realizacji powyższego celu.
Darowizny od członków Oddziału będą przyjmowane na najbliższym zebraniu ogólnym 25.05.2017 r.
Sekretarz Oddziału Marian Turek
Prezes Oddziału Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.