Spotkanie Wielkanocne 2017

W dniu 6 kwietnia Zarząd Oddziału zorganizował uroczyste spotkanie Wielkanocne w Zespole Rezydencyjnym "Parkowa" przy ul. Belwederskiej 46/50 w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Oddziału (niektórzy z żonami lub z osobami towarzyszącymi), sympatycy Związku oraz zaproszeni goście.  
Po powitaniu uczestników spotkania i złożeniu życzeń świątecznych przez prezesa Zarzadu Oddziału oraz przekazaniu życzeń od osób, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, przystąpiono do uhonorowania wyróżnionych przez Zarząd Główny i jubilatów: Diamentowych państwa Marii i Zdzisława Kasprzyków w 60 rocznicę pożycia małżeńskiego oraz jubilatów roku 2017.
Wyróżnieni zostali:
płk Bernard Mieńkowski – nadaniem tytułu „Honorowego Członka Związku“,
płk Hieronim Kozłowski, płk Eugeniusz Paczkowski, płk Józef Wojciechowski nadaniem Medalu „W Uznaniu Zasług dla Związku“.
Jubilatami roku 2017 byli:
70 lat – gen.dyw. Stanisław Krysiński,
75 lat – gen.bryg. Witold Cieślewski, płk Miłosz Biały,
80 lat – płk Marian Żmijewski,
85 lat – płk Zygmunt Dygas, płk Marian Jakóbczak, płk Eugeniusz Malczewski,
90 lat – płk Ryszard Kałamaga, płk Stanisław Matraszek, Płk Józef Zwierko.
Uhonorowania dokonali prezes Zarządu Głównego Związku gen. bryg. Edmund Smakulski w towarzystwie prezesa Zarządu Oddziału płk. Zbigniewa Kosobuckiego. Dla państwa Kasprzyków wręczono dyplom gratulacyjno-życzeniowy i kwiaty. Jubilatom 2017 r. wręczono listy gratulacyjno-życzeniowe oraz pamiątkowe statuetki.
Nie wszyscy wyróżnieni i jubilaci mogli uczestniczyć w spotkaniu z różnych przyczyn. Nieobecnych uhonorowanie odbędzie się na zebraniu członków Oddziału lub w ich miejscu pobytu.
Następnie głos zabrał kapelan Katedry Polowej WP por. ks.Daniel Piejko, który odmówił modlitwę i pobłogosławił jajka i potrawy, które spożywaliśmy.
W trakcie spotkania głos zabierali:  prezes Zarządu Głównego Związku gen.bryg. Edmund Smakulski, honorowy członek Związku gen.dyw. Stanisław Krysiński, honorowy członek Związku gen.bryg. Witold Cieślewski, przedstawiciel Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego płk Mieczysław Procki, komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk Ireneusz Fura, wszyscy występujący dziękowali za zaproszenie i składali życzenia Świąteczne.
Spotkanie upłyneło w miłej i serdecznej atmosferze.
Na zakończenie spotkania prezes Zarządu Oddziału podziękował wszystkim uczestnikom za obecność, miłą i serdeczną atmosferę oraz jeszcze raz życzył
WESOŁYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.