Zebranie ogólne członków Oddziału w dniu 23.03.2017r.

Zebranie ogólne członków Oddziału w dniu 23.03.2017r., które otworzył prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki. Powitał wszystkich przybyłych członków Oddziału a w szczególności Członków Honorowych ŚZPŻŁ płk. Ryszarda Kałamagę, przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego płk. Edwarda Włodarczyka, członka Zarządu Głównego płk. Mariana Jakóbczaka, a nastepnie przedstawił porządek zebrania.
Płk Kosobucki przekazał informację o śmierci ppłk. Henryka Nowaka, omówił w skrócie przebieg jego służby wojskowej i poprosił zebranych o uczczenie pamięci zmarłego chwilą ciszy.
Zgodnie z tradycją tegoroczni jubilaci zostaną uhonorowani na najbliższym spotkaniu Wielkanocnym dyplomami gratulacyjno-życzeniowymi i pamiątkowymi statuetkami, Jednak nie wszyscy mogą uczestniczyć w tym spotkaniu. Dlatego przedstawiciele Oddziału płk Zbigniew Kosobucki i płk Marian Jakóbczak odwiedzili chorego płk Józefa Zwierkę w Akademickim Centrum Medyczno-Rehablilitacyjnym i wręczyli mu z okazji jubileuszu – 90 rocznicy urodzin – dyplom i pamiątkową statuetkę.
Na obecnym zebraniu, prezes Zarządu Oddziału wręczył płk Marianowi  Jakóbczakowi – z okazji 85 rocznicy urodzin – dyplom i pamiątkową statuetkę, gdyż dostojny jublilat nie będzie mógł uczestniczyć w świątecznym spotkaniu.
Następnie plk Zbigniew Kosobucki poinformowal zebranych o projektach zmian aktów prawnych dotyczących środowiska byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
Zgodnie z Rocznym Planem Działaności Oddziału na 2017 rok, koleżeńskie spotkanie Wielkanocne odbędzie się w dniu 6 kwietnia br. o godz. 16.00
w restauracji "ZR Parkowa", na którym zostaną uhonorowani tegoroczni jubilaci. Zapisy należy zgłaszać do płk. Z. Kosobuckiego i ppłk. Mariana Turka do dnia 3 kwietnia 2017 r.
W sprawach organizacyjnych prezes Zarządu Oddziału przekazał następujące informacje:
- apel Zarządu Głównego o wpłaty na sztandar ŚZPŻŁ;
- artykuły do Komunikatu Nr 34 należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia br. do płk. Mirosława Pakuły;
- w związku z przygotowaniami do II edycji wydawnictwa pt. "Stowarzyszeni w Światwym Związku Polskich Żołnierzy Łączności" należy zgłaszać do Zarządu Oddziału wszelkie zmiany w swoich danych osobowych do końca maja br.
Skarbnik Zarządu oddziału przypomniał o opłacaniu składki członkowskiej za rok 2017.
Następne zebranie członków Oddziału odbędzie się 25 maja br.

Prezes: Zbigniew Kosobucki
Sekretarz: Marian Turek

Copyright © 2020. All Rights Reserved.