Posiedzenie Zarządu Oddziału, które odbyło się w dniu 16.03.2017 r. w Warszawie.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału w pełnym składzie:
1. Kol. płk Kosobucki Zbigniew – prezes
2. Kol. płk Malczewski Eugeniusz – wiceprezes
3. Kol. płk Jakóbczak Marian – skarbnik
4. Kol. ppłk Turek Marian – sekretarz
5. Kol. płk Rudnicki Leon – członek
przy udziale Pana gen. bryg. Edmunda Smakulskiego - prezesa ZG ŚZPŻŁ.
Prezes ZG ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmund Smakulski przedstawił zagadnienia jakie były rozpatrywane na VI Posiedzeniu Zarządu Głównego. Między innymi podsumowanie działalności Związku w 2016 roku, rozpatrzenie sprawozdania finansowego, przyjęcie „Rocznego Planu Działalności Związku na 2017 r. oraz spraw finansowych związanych ze zbiórką pieniężną na Sztandar ŚZPŻŁ.
Następnie prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki wystąpił z propozycją przekazania na zebraniu członków Oddziału informacji na temat: „Droga postępowania prawnego w przypadku uchwalenia przez sejm kolejnej ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalnych grupie emerytów i rencistów wojskowych”.
Zarząd zaakceptował propozycję do realizacji na zebraniu członków Oddziału w dniu 23.03.2017 r.
Omówiono zagadnienia związane z przygotowaniem i organizacją spotkania wielkanocnego członków Oddziału i zaproszonych gości, które odbędzie się zgodnie z planem tj. 6.04. 2017 r. Zapisy i składkę będzie zbierał skarbnik Oddziału – płk Marian Jakóbczak na najbliższym zebraniu 23.03.2017 r. Na spotkaniu wielkanocnym zostaną również wręczone jubilatom dyplomy gratulacyjne i podarki.
Płk Marian Jakóbczak opracował dokument pt. „Żałobna Karta Oddziału Warszawa – Rakowiecka”, w którym umieścił daty i miejsca pochówku zmarłych kolegów.
Zarząd po dyskusji podjął decyzję o umieszczeniu tego dokumentu na stronie internetowej Oddziału w dziale „Dokumenty”.
Zebranie członków Oddziału Warszawa – Rakowiecka odbędzie się w czwartek 23.03.2017 r o godz. 16 00.
Prezes Zbigniew Kosobucki
Sekretarz Marian Turek

Copyright © 2020. All Rights Reserved.