Władze Zarządu Głównego

Mieczysław Hucał - prezes
Mirosław Pakuła - wiceprezes
Agata Purzycka     - skarbnik
Emil Suska     - sekretarz
Stanisław Bryndza - członek
Bogumił Tomaszewski - członek
Andrzej Korneluk - członek
Jan Kowalski     - członek
Jan Myślak     - członek
Józef Piekutowski - członek

Komisja Rewizyjna
Mirosław Posłuszny - przewodniczący
Marian Jakóbczak - zastępca przew.
Franciszek Chiliński
Piotr Łączyński
Włodzimierz Niedźwiecki

Sąd Koleżeński
Marian Turek     - przewodniczący
Eugeniusz Kaźmierczak
Witold Korneszczuk

Copyright © 2020. All Rights Reserved.