Władze Oddziału

Prezes Zarządu Oddziału - płk mgr inż. Zbigniew Kosobucki
Wiceprezes Zarządu Oddziału - płk mgr inż. Eugeniusz Malczewski
Sekretarz Zarządu Oddziału - płk mgr inż. Marian Turek
Skarbnik Zarządu Oddziału - płk mgr inż. Edward Malinowski
Członek Zarządu Oddziału - płk mgr inż. Leon Rudnicki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.