JUBILEUSZ 85 LAT PŁK. JÓZEFA OLSZEWSKIEGO

Od pięciu lat ciężka choroba przykuła Pana płk. mgr. inż. Józefa Olszewskiego, najpierw do wózka inwalidzkiego, a obecnie już do łóżka, dlatego też nie mógł On uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu wielkanocnym, na którym wszyscy jubilaci naszego Oddziału byli uhonorowani. W dniu 6 czerwca 2013 roku Pan płk mgr inż. Józef OLSZEWSKI ukończył 85 lat swego życia. Z tej okazji prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki w towarzystwie byłego przewodniczącego Rady Związku, Honorowego Członka ŚZPŻŁ Pana gen. bryg. dr. Wojciecha Wojciechowskiego złożyli wizytę dostojnemu JUBILATOWI, w czasie której przekazali Mu życzenia, wręczyli kwiaty oraz dyplom gratulacyjno-życzeniowy i Jego portret. Spotkanie upłyneło na wspomnieniach w miłej i serdecznej atmosferze.

Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.