Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 20.11.2014 r.

W dniu 20.11.2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału w Resortowym Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w Warszawie ul, Nowowiejska 28 A, którego głównym celem było omówienie propozycji do „Planu zamierzeń Oddziału Warszawa – Rakowiecka na 2015 rok”. Ponadto ustalono termin spotkania opłatkowego na 10 grudnia 2014 r. godz. 16.00 /środa/ w restauracji „Parkowa” w Warszawie. Tradycyjnie kosztami spotkania obciążeni zostaną indywidualnie uczestnicy, zaś za zaproszonych gości opłaci Zarząd Główny ŚZPŻŁ wraz z Zarządem Oddziału. Przygotowano także i omówiono porządek zebrania ogólnego członków Oddziału, które ma się odbyć 27.11.2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki, zastępca prezesa Oddziału płk Eugeniusz Malczewski, skarbnik płk Marian Jakóbczak oraz sekretarz płk Marian Turek.

Płk Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.