Posiedzenie Zarządu Oddziału ŚZPŻŁ
W dniu 16.10.2014 r. w Resortowym Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w Warszawie ul. Nowowiejska 28 A odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Warszawa – Rakowiecka.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Kol. Kosobucki Zbigniew - Prezes
Kol. Malczewski Eugeniusz - Wiceprezes
Kol. Jakubczak Marian - Skarbnik
Kol. Turek Marian - Sekretarz
Przyjęto następujący porządek posiedzenia:
- Przygotowanie zebrania ogólnego członków Oddziału na dzień 23.10.2014 r.
- Zgłoszenie propozycji do planu działalności ŚZPŻŁ, przygotowywanego przez Zarząd Główny na 2015 r.
- Przegląd danych osobowych członków Oddziału i przygotowanie wniosków na wyróżnienie jubilatów w 2015 roku.
Prezes Zarządu Oddziału Płk Kosobucki Zbigniew przedstawił do akceptacji zebranym kolegom Zarządu przygotowany porządek zebrania ogólnego na dzień 23.10.2014 r. Po dyskusji uzgodniono następujący porządek zebrania:
- Otwarcie zebrania i powitanie członków Oddziału oraz gości;
- Wręczenie wyróżnień „Członka Honorowego ŚZPŻŁ” kolegom naszego Oddziału nadanych przez Zarząd Główny.
-Następnie przewidziana jest prelekcja, którą ma wygłosić Szef Wydziału Dydaktycznego Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu – wiceprezes ZG ŚZPŻŁ ppłk Mirosław Pakuła, nt. „ Historia Zegrza jako kolebki łącznościowców oraz obecnego procesu i metod szkolenia”.
- Sprawy organizacyjne.
Uzgodniono i podjęto decyzję zgłoszenia  do Zarządu Głównego ŚZPŻŁ następujące tematy w ramach prac nad planem działalności ŚZPŻŁ na 2015r.
Dalsza realizacja harmonogramu dot. opracowania historii organów kierowniczych łączności i informatyki od czasów powojennych do 2015 roku.
Uczestnictwo w VI Konferencji nt. „Wojskowe systemy informatyczne…” oraz w innych imprezach organizowanych przez ZG ŚZPŻŁ.
Dokonano przeglądu Kart Ewidencyjnych członków Oddziału i wytypowano jubilatów do wyróżnień w 2015 roku.
Wstępnie zaproponowano terminy zebrań w 2015 r. które będą przedstawione do dyskusji i akceptacji na zebraniu członków w dniu 23.10 2014 r.
Na tym posiedzenie zakończono.

Prezes Zarządu Oddziału - Zbigniew Kosobucki
Sekretarz Zarządu Oddziału - Marian Turek

Copyright © 2020. All Rights Reserved.