Zebranie Oddziału Warszawa – Rakowiecka w dniu 25.09.2014 r.

W dniu 25 września 2014 r. w Resortowym Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w Warszawie ul. Nowowiejska 28 A odbyło się Zebranie Członków Oddziału Warszawa-Rakowiecka.

Porządek zebrania
1. Powitanie uczestników zebrania.
2. Uczczenie ciszą śmierć płk. Tadeusza Kacprzaka.
3. Wręczenie kolegom jubilatom którzy nie byli na uroczystym zebraniu.
4. Informacja z obchodów Święta Centrum Łączności i Informatyki oraz 95-lecia szkolenia kadr Łączności w Zegrzu.
Sprawy organizacyjne.

Prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki, przedstawił porządek zebrania który został jednomyślnie zaakceptowany przez zebranych.

Na wstępie powitał przybyłych członków a w szczególności Honorowego prezesa Oddziału płk. Bernarda Mieńkowskiego oraz skarbnika ZG płk. Mariana Jakóbczaka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZG płk. Ryszarda Kałamagę, przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego płk. Edwarda Włodarczyka. Prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmund Smakulski ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w zebraniu.

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego kolegi pułkownika Tadeusza Kacprzyka.

Prezes Zarządu Oddziału wręczył jubilatowi ppłk. Edmundowi Wiórkowi list gratulacyjno–życzeniowy wraz z upominkiem z okazji 85 urodzin.

Następnie prezes Zarządu Oddziału przedstawił krótkie sprawozdanie z udziału w uroczystych obchodach Święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz  95 – lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu które trwały 3 dni.

Sprawozdanie z przebiegu Święta i obchodów 95 - lecia w dniach 07, 10. i 11.09. 2014 r w formie opisowej oraz filmowej znajduje się na stronie Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności www.szpzl.pl

W pierwszym dniu obchodów 07.09.2014 r. w Muzeum Historycznym w Legionowie została otwarta wystawa DRUCIKI, PAJĄKI, RADZIKI...95 LAT TRADYCJI SZKOLENIA ŻOŁNIERZY WOJSK ŁĄCZNOŚCI W ZEGRZU. Eksponaty pochodziły ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz prywatnych zbiorów prezesa Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ ppłk. Mieczysława Hucała. Historyczny sztandar OSŁ udostępniło Muzeum Wojska Polskiego. W uroczystościach otwarcia wystawy zaszczycili swoją obecnością m. in. Sekretarz Zarządu Głównego ŚZPŻŁ płk Bogumił Tomaszewski, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk Ireneusz Fura, Prezydent Miasta Legionowa Roman Smogorzewski, prezes Zarządu Oddziału ŚZPŻŁ Warszawa - Rakowiecka płk Zbigniew Kosobucki z żoną, sekretarz Zarządu Oddziału ppłk. Marian Turek z żoną, członek Zarządu Oddziału płk Leon Rudnicki, Honorowy członek ŚZPŻŁ gen. bryg. Wojciech Wojciechowski, oraz prezes Zarządu Oddziału Śrem ŚZPŻŁ płk Ryszard Wróbel.


Prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmund Smakulski ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu. Uroczystość otwarcia rozpoczął Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie dr hab. Jacek Szczepański witając zgromadzonych gości i podziękował współorganizatorom i zespołowi przygotowującemu wystawę za duże zaangażowanie w tym przedsięwzięciu. Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski wspólnie z Komendantem CSŁiI płk. Ireneuszem Furą dokonali oficjalnego otwarcia wystawy.
Płk Bogumił Tomaszewski w swoim wystąpieniu w imieniu Prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ pogratulował pomysłu i podziękował wszystkim za zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Następnie wiceprezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ płk Mirosław Pakuła przedstawił współczesny sprzęt łączności prezentowany przed budynkiem muzeum a na zakończenie ceremonii otwarcia zastępca dyrektora Wawrzyniec Orliński omówił koncepcję wystawy i inne wystawy w muzeum. Następnie pomysłodawca wystawy prezes Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ ppłk Mieczysław Hucał oprowadził pierwszą grupę zwiedzających prezentując zgromadzony na wystawie sprzęt łączności i inne pamiątki.
W drugim dniu obchodów 10.09.2014 r. głównym punktem obchodów 95-lecia Szkolenia kadr łączności oraz Święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu była konferencja "Ludzie 95-lecia - twórcy historii ośrodka szkolenia Łączności".
Współorganizatorem konferencji był Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności. W konferencji z naszego Oddziału udział wzięli następujący członkowie:
Sekretarz Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności płk Bogumił Tomaszewski, Skarbnik Zarządu Głównego ŚZPŻŁ płk Marian Jakóbczak, Honorowy członek ŚZPŻŁ gen. dyw. Stanisław Krysiński, Honorowy członek ŚZPŻŁ gen. bryg. Wojciech Wojciechowski, Prezes Zarządu Oddziału Warszawa- Rakowiecka płk Zbigniew Kosobucki, Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału płk Eugeniusz Malczewski, sekretarz Zarządu Oddziału ppłk Marian Turek, płk Ryszard Kałamaga przewodniczący Komisji Rewizyjnej  ŚZPŻŁ, płk Edward Włodarczyk przewodniczący Sądu Koleżeńskiego  ŚZPŻŁ, płk Wiesław Korga Prezes Związku Weteranów i Rezerwistów WP, Honorowy członek ŚZPŻŁ Ks. płk Zenon Surma Kapelan wszystkich łącznościowców i informatyków. Po zakończeniu Konferencji Ludzie 95 - lecia Sekretarz ZG ŚZPŻŁ płk Bogumił Tomaszewski dziękując za długoletnią owocną współpracę i przychylność dla działań Związku wręczył płk Ireneuszowi Furze legitymację Honorowego Członka ŚZPŻŁ.
Trzeci dzień obchodów 11 września rozpoczął się od zebrania Zarządu Głównego ŚZPŻŁ. Obradom przewodniczył wiceprezes ppłk Mirosław Pakuła. Porządek obrad obejmował sprawozdania z działalności członków ZG. oraz prezesów Oddziałów za ostatni kwartał oraz prezentacja zadań na następny kwartał. Wiceprezes ppłk Pakuła wręczył medale „Za Zasługi dla Związku”. Po zebraniu dalsze uroczystości z okazji 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu oraz Święta CSŁiI odbywały się na placu apelowym..
Na zakończenie obchodów dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej patronowi CSŁiI gen. bryg. Heliodorowi Cepie. Tablicę odsłoniła córka Patrona pani Zofia Potkowska.

Następnie prezes Oddziału apelował o uregulowanie składek członkowskich.
Na zakończenie zebrania skarbnik ZG ŚZPŻŁ płk Marian Jakóbczak zaapelował o  szeroki o udział członków w odwiedzaniu grobów tych kolegów którzy odeszli na Wieczną Wartę na warszawskich cmentarzach i złożenia Im hołdu, przez zapalenie znicza i złożeniu proporczyka od ŚZPŻŁ.
Poinformował również zebranych, że powstaje nowy Oddział ŚZPŻŁ w 9 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Białobrzegi, gdzie odbyło się już zebranie założycielskie.

Następne zebranie członków Oddziału 23 października, posiedzenie Zarządu Oddziału 16 października.
Na tym zebranie zakończono.

płk Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.