Obchody 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu
W dniach 07.09.2014 r. w Legionowie oraz 10.09 i 11.09 2014 r. w CSŁiI Zegrzu odbyły się uroczyste obchody Święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu pod patronatem Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki Pana płk dypl. Ireneusza Fury oraz Prezesa Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Pana gen. bryg. Edmunda Smakulskiego. W związku z przyczyn obiektywnych nieobecności Pana Prezesa gen. bryg. Edmunda Smakulskiego w uroczystościach reprezentował Sekretarz ZG ŚZPŻŁ Pan płk Bogumił Tomaszewski.  Głównym punktem obchodów 95-lecia Szkolenia kadr łączności oraz Święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu była konferencja "Ludzie 95-lecia - twórcy historii ośrodka szkolenia Łączności". Program jest podany w poprzednim artykule.
Współorganizatorem konferencji był Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności.
W konferencji z naszego Oddziału udział wzięli następujący członkowie:
Sekretarz Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności płk Bogumił Tomaszewski, Skarbnik Zarządu Głównego ŚZPŻŁ płk Marian Jakóbczak, Honorowy członek ŚZPŻŁ gen. dyw. Stanisław Krysiński, Honorowy członek ŚZPŻŁ gen. bryg. Wojciech Wojciechowski, Prezes Oddziału Warszawa- Rakowiecka płk Zbigniew Kosobucki, Zastępca Prezesa Oddziału płk Eugeniusz Malczewski, sekretarz Oddziału ppłk Marian Turek, członek Zarządu Oddziału płk Leon Rudnicki, płk Ryszard Kałamaga przewodniczący Komisji Rewizyjnej  ŚZPŻŁ, płk Edward Włodarczyk przewodniczący Sądu Koleżeńskiego  ŚZPŻŁ, płk Wiesław Korga Prezes Związku Weteranów i Rezerwistów WP, Honorowy członek ŚZPŻŁ Ks. płk Zenon Surma Kapelan wszystkich łącznościowców i informatyków. Po zakończeniu Konferencji Ludzie 95 - lecia Sekretarz ZG ŚZPŻŁ płk Bogumił Tomaszewski dziękując za długoletnią owocną współpracę i przychylność dla działań Związku wręczył płk Ireneuszowi Furze legitymację Honorowego Członka ŚZPŻŁ.
Trzeci dzień obchodów 11 września rozpoczął się od zebrania Zarządu Głównego ŚZPŻŁ. Obradom przewodniczył wiceprezes ppłk Mirosław Pakuła. Porządek obrad obejmował sprawozdania z działalności członków Z.G. oraz prezesów Oddziałów za ostatni kwartał oraz prezentacja zadań na następny kwartał. Wiceprezes ppłk Pakuła wręczył medale „Za Zasługi dla Związku”. Po zebraniu dalsze uroczystości z okazji 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu oraz Święta CSŁiI odbywały się na placu apelowym..
Na  zakończenie obchodów dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy  poświęconej patronowi CSŁiI gen. bryg.  Heliodorowi Cepie. Tablicę odsłoniła córka Patrona pani Zofia Potkowska.

Prezes Oddziału Warszawa - Rakowiecka ŚZPŻŁ
płk Zbigniew Kosobucki.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.