Uroczyste Zebranie Członków w dniu 13.06.2014 r.

W dniu 13.06.2014r. z okazji Jubileuszu XX – lecia powstania Oddziału ŚZPŻŁ Warszawa – Rakowiecka odbyło się Uroczyste Zebranie Członków Oddziału z udziałem Honorowych Członków Związku oraz zaproszonych gości. Wśród Honorowych Członków Związku przybyli na zebranie: gen. bryg. Witold Cieślewski, gen. dyw. prof. UTH dr inż. Stanisław Krysiński, płk dr inż. Zbigniew Wiesław Miarzyński, a także zaproszeni goście Panowie: płk Karol Gulbas w imieniu szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 Szef, ppłk dr Mirosław Pakuła wiceprezes ZG ŚZPŻŁ, oraz ppłk mgr inż. Mieczysław Hucał członek ZG ŚZPŻŁ prezes Oddziału Zegrze.

Pan Prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki po serdecznym powitaniu wszystkich członków i znamienitych gości przedstawił 20 – letnią działalność Oddziału. Po czym prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ Pan gen. bryg. dr inż. Edmund Smakulski wraz z prezesem Oddziału wręczyli jubilatom portrety, książki, gadżety i składali życzenia długich lat życia w zdrowiu. Po tym Prezes ZG wręczył wyróżnienia i listy gratulacyjne oraz medale pamiątkowe nadane przez Zarząd Główny ŚZPŻŁ wyróżnionym członkom Oddziału za aktywną i długoletnią działalność w ŚZPŻŁ. Równocześnie członkowie Oddziału otrzymali Album XX rocznicy powstania Oddziału Warszawa – Rakowiecka z wyrazem naszej pamięci o łącznościowcach, którzy odeszli na „Wieczną Wartę', a swoje zdolności twórcze i całe swoje życie poświęcili na rzecz umacniania obronności Państwa Polskiego. Istnienie i funkcjonowanie Wojsk łączności i Informatyki jest nierozerwalnie związane z historią i z tradycjami Wojska Polskiego. Oficjalne Zebranie Jubileuszowe zakończono wykonaniem wspólnego pamiątkowego zdjęcia i udano się na uroczystą  kolację.

 Informacja: Zebranie członków Oddziału planowane w dniu 26.06. 2014 r. nie odbędzie się.

Płk w stanie spoczynku Leon Rudnicki.

Komunikat Prezesa Oddziału ŚZPŻŁ  
Z okazji rocznicy urodzin następujący Jubilaci Oddziału otrzymali Listy Gratulacyjno-Życzeniowe i upominki:
75 lat - Jerzy Rudnicki, 80 lat - Henryk Boryna, Zbigniew Gałązka, Stanisław Gorlicki, Zdzisław Kasprzyk, Henryk Kopacz, Grzegorz Lewandowski, 85 lat - Jerzy Jaworski, Eugeniusz Paczkowski, Stanisław Różycki, Edmund Wiórek, Edward Włodarczyk, 95 lat - Bolesław Bartoszek.

Wyróżnieni przez Zarząd Główny ŚZPŻŁ:
Wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku: gen. Henryk Andracki, gen. Witold Cieślewski, płk Stanisław Markowski, płk Bernard Mieńkowski, płk Marian Jakóbczak, płk Ryszard Kałamaga.
Tytułem Honorowego Członka Związku: płk Janusz Fajkowski, płk Józef Olszewski, płk Ryszard  Piotrowski.
Odznaką honorową „Za Zasługi dla Związku”: płk Zbigniew Kosobucki, płk Hieronim Kozłowski,  płk Zbigniew Miarzyński, płk Bogumił Tomaszewski, płk Edward Włodarczyk.
K.Z.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.