Kontakt

Prezes Zarządu Oddziału - Kol. Zbigniew Kosobucki
tel. 22 301 04 34, tel. kom. 601 236 552, adres e-mail
Wiceprezes Zarządu Oddziału - Kol. Eugeniusz Malczewski
tel. 22 668 68 58, tel. kom. 502 954 664
Sekretarz ZO - Kol. Marian Turek
tel. kom. 604 778 681, adres e-mail
Skarbnik ZO - Kol. Edward Malinowski
tel. 22 638 31 94 , tel. kom. 664 503 171
Członek ZO - Kol. Leon Rudnicki
tel. 606 612 643, adres e-mail

Copyright © 2020. All Rights Reserved.