Posiedzenie Zarządu Oddziału - 20.04 2017 r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału, odbyło się w dniu 20.04 2017 r. w Warszawie.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Płk Zbigniew Kosobucki – prezes
Płk Eugeniusz Malczewski – wiceprezes
Płk. Marian Jakóbczak – skarbnik
Ppłk Marian Turek – sekretarz
przy udziale przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego – płk. Edwarda Włodarczyka.
Prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki przedstawił informację dotyczącą VIII Konferencji Łączności, która odbędzie się w dniach 27 – 28 kwietnia 2017 r. w teatrze miejskim w Sieradzu. Organizatorem konferencji jest 15 SBWD. W pierwszym dniu konferencji odbędzie się również posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ na którym nasz Oddział będzie reprezentował płk Bogdan Tomaszewski.
Po analizie „Rocznego Planu Działalności” stwierdzono prawidłowy przebieg jego realizacji. Kolejnym punktem planu jest zebranie członków Oddziału w dniu 25 maja 2017 r. oraz ustalono termin wycieczki na 8 czerwca 2017 r. do Ciechanowa i Opinogóry. Za przygotowanie programu wycieczki został Pan ppłk Marian Turek.
Następnie prezes Zarządu przypomniał o akcji zbierania uzupełnień i poprawek do drugiego wydania książki „Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności”. Informacje te należy umieszczać w „Kartach Wpisu”.
Wiceprezes Zarządu płk Eugeniusz Malczewski przedstawił stan zaawansowania przygotowywanego wydawnictwa pt. „Historia organów kierowniczych Wojsk Łączności i Informatyki”. Zwrócił się z prośbą do członków Zarządu w sprawie zorganizowania spotkania z byłymi szefami Wojsk Łączności dla uściślenia tematyki i zakresu opracowania.
Skarbnik Zarządu płk Marian Jakóbczak przypomniał o apelu Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w sprawie zbiórki pieniędzy na sztandar Związku. Zbiórka będzie kontynuowana na najbliższym zebraniu członków Oddziału
Sekretarz Oddziału Marian Turek,
Prezes Oddziału Zbigniew Kosobucki.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.