Zebranie 22.05.2014 r
Dnia 22.05.2014 r odbyło się zebranie członków Oddziału, które otworzył i powitał uczestników Prezes Zarządu płk Zbigniew Kosobucki z następującym porządkiem:
1. Prezentacja firmy „WB Electronics” przez płk rez. Krystyna Blaka.
2. Sprawozdanie z V Konferencji Łączności w Sieradzu przez gen. Edmunda Smakulskiego.
3. Program uroczystego Zebrania  z okazji Jubileuszu 20-lecia powstania Oddziału.
4. Sprawy organizacyjne.

Ad 1.
Pan płk rez. Krystyn Blak przedstawił strukturę organizacyjną Firmy prywatnej WB Electronics, omówił firmy współpracujące z WB Electronics oraz zakres badań, projektów i produkcji. Firma realizuje zamówienia nie tylko krajowe ale również zagraniczne miedzy innymi dla USA, Indie.
WB ELECTRONICS - prywatna spółka z Ożarowa Mazowieckiego, konsekwentnie opanowująca kolejne obszary zastosowań elektroniki i informatyki w technice wojskowej. Jest to firma o całkowicie polskim kapitale i jest jedną z ważniejszych firm zaopatrujących Siły Zbrojne RP w najnowocześniejszy sprzęt łączności oraz wyposażenie elektroniczne sprzętu wojskowego wykorzystując technologię informatyczną.
Firma działa aktywnie na rynkach zagranicznych, uczestniczy w międzynarodowych przetargach oraz współpracuje z najbardziej wymagającymi kontrahentami z całego świata.
Strategiczne kierunki rozwoju oferty firmy WB ELECTRONICS S.A. obejmują:
Systemy C4ISR – zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki,

Oprogramowanie – integracja platform i systemów,

Elektronikę Specjalną – automatyzacja dział, łączność, sensory, komputery i terminale,

Integrację Elektroniki Pojazdowej – w pojazdach bojowych, dowódczych, rozpoznawczych, specjalistycznych oraz automatyzacja dział,

Więcej o obszarach działania, rozwoju zakładu,  wdrożonych rozwiązaniach firmy, można zobaczyć i przeczytać na stronie internetowej www.wb.com.pl


Ad 2.
Pan gen. Edmund Smakulski przedstawił przebieg i tematykę V Konferencji Łączności, która odbyła się w Sieradzu w dniu 23.04.2014 r. organizowanej przez ŚZPŻŁ, 15 SBWD, Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD oraz Sieradzkie Centrum Kultury. Tematem konferencji była „Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych”. Prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawiali rozwój i stan obecny wojskowych systemów łączności oraz nowe technologie. Konferencji towarzyszyła wystawa nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego.
W ramach Konferencji w Muzeum Okręgowym w Sieradzu dokonano nadania imienia Sali płk Władysława Hammera, w której znajduje się ekspozycja sprzętu łączności.
Po konferencji odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem prezesów Oddziałów na którym podjęto uchwałę o wyróżnieniach: Wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku, nadanie tytułu Honorowego Członka Związku, nadanie odznaki honorowej „Za zasługi dla Związku” oraz listy gratulacyjne.
Generał podał do wiadomości i pogratulował kol. Marianowi Jakóbczakowi awansu na stopień Pułkownika.


Ad 3.
Prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki przedstawił program uroczystego Zebrania z okazji 20-lecia powstania Oddziału które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2014 r. w hotelu „Parkowa” przy ul. Belwederska 46/50 o godz.16.30 w sali konferencyjnej.
- Powitanie uczestników
- Historia powstania Oddziału
- Wystąpienia gości
- Wręczenie wyróżnień i listów gratulacyjno-życzeniowych
- Uroczysta kolacja  /sala restauracyjna/
Prezes zaapelował o jak największą frekwencję oraz uczestnictwo osób towarzyszących, potwierdzenie uczestnictwa należy dokonać do dnia 9 czerwca 2014 r. Obowiązkowa obecność tegorocznych Jubilatów i osób Wyróżnionych.

/naciśnij, aby powiększyć zdjęcie/


Ad 4.
Album został opracowany na podstawie materiałów jakie koledzy dostarczyli, biuletynów wydanych przez Zarząd Główny, dostępnych wydawnictw i internetu. Jeżeli koledzy mają więcej informacji to proszę zgłaszać w formie pisemnej do Zarządu, a Zarząd umieści to na stronie internetowej, na której jest bardzo dużo miejsca. Po wydrukowaniu albumu, każdy z kolegów dostanie jeden egzemplarz.

Zarząd Główny przygotowuje księgę członków ŚZPŻŁ, prośba i apel do kolegów którzy nie złożyli karty wpisu do tej księgi aby to uczynili jak najszybciej.
Artykuły do komunikatów i internetu należy składać do Zarządu.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.