Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 15.05.2014 r.
W dniu 15 maja 2014 r. w Resortowym Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w Warszawie ul. Nowowiejska 28 A odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Warszawa-Rakowiecka.

W posiedzeniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Zbigniew Kosobucki, wiceprezes ZO Eugeniusz Malczewski, skarbnik ZO Marian Jakóbczak, sekretarz ZO Marian Turek oraz członek ZO Leon Rudnicki. Na posiedzeniu gościł również kol. Henryk Boryna.
Posiedzenie rozpoczął prezes Zbigniew Kosobucki, który omówił w skrócie przebieg konferencji w Sieradzu. W konferencji uczestniczyli z naszego Oddziału następujący koledzy: gen. Edmund Smakulski, płk Zbigniew Kosobucki, płk Marian Jakóbczak i płk Eugeniusz Malczewski. Dokładne informacje z przebiegu konferencji są dostępne na stronie internetowej Oddziału.

W kolejnym punkcie obrad omówiono Album przygotowany na 20 rocznicę powstania Oddziału. Ukończona została ostateczna jego wersja. Dokonano korekty błędów i niezgodności, które wynikły z niedopatrzenia i krótkiego czasu na opracowania pozycji.

W dalszej części posiedzenia został ustalony program obchodów 20-tej rocznicy powstania Oddziału.

Jest on następujący:

  • Powitanie gości.
  • Przedstawienie 20-letniej działalności Oddziału.
  • Wręczenie wyróżnień i Listów Gratulacyjnych.
  • Wystąpienia gości.
  • Uroczysta kolacja.

Ustalono, że obchody 20-lecia powstania Oddziału odbędą się w 13 czerwca 2014 r., o godz.16:30 w Hotelu „Parkowa” przy ul. Belwederska 46/50 w Warszawie. W obchodach uczestniczyć będą członkowie Oddziału oraz zaproszeni goście.

W dalszej części posiedzenia ustalono proponowany porządek obrad na najbliższe zebranie członków Oddziału, które odbędzie się 22 maja 2014 r., o godz. 16:00.
a/ Prelekcja Wicedyrektora WB Elektronik płka Blaka na temat urządzeń produkowanych przez firmę na potrzeby wojska.
b/ Sprawozdanie  z Konferencji Łączności w Sieradzu.
c/ Informacja o programie obchodów 20-lecia Oddziału oraz zaproszenie wszystkich do uczestnictwa.
Na tym obrady zakończono.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.