Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 10.04.2014 r.
Zgodnie z planem w dniu 10.04.2014 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału z udziałem prezesa Kol. Zbigniewa Kosobuckiego, wiceprezesa Kol. Eugeniusza Malczewskiego, sekretarza Kol. Mariana Turka i członka Kol. Leona Rudnickiego.
Omówiono sprawy bieżące, związane z postępem prac nad opracowywaniem albumu z okazji XX-lecia powstania Oddziału. Omówiono  termin Uroczystego Zebrania członków Oddziału oraz jego miejsce.
Drugim tematem posiedzenia było "Konferencja Łączności" 23-24 kwietnia oraz posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w Sieradzu. Na posiedzeniu Zarządu Głównego Kol. Eugeniusz Malczewski przedstawi Harmonogram prac związanych z opracowaniem Historii Organów Kierowniczych Wojsk Łączności i Informatyki.
Roważano przygotowanie tematyki na następne zebranie członków w maju.
Na tym posiedzenie zakończono.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.