Zebranie członków Oddziału w dniu 27.03.2014 r.

Zgodnie z  Rocznym Planem Działalności na 2014 rok odbyło się zebranie członków Oddziału w sali konferencyjnej przy ul. Nowowiejskiej 28a w Warszawie.
Zebranie otworzył Prezes Oddziału kol. Zbigniew Kosobucki.

Serdecznie powitał wszystkich przybyłych członków, a w szczególności prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ Pana gen. Edmunda Smakulskiego, oraz Honorowego Prezesa Oddziału Warszawa – Rakowiecka Pana pułkownika Bernarda Mieńkowskiego. W zebraniu uczestniczyło 29 członków Oddziału.

Porządek zebrania:
1.Prelekcja Pana płk Ryszarda Piotrowskiego.
2.Sprawy różne.

Ad.1. Pan płk Ryszard Piotrowski długoletni łącznościowiec promowany w 1944 roku w Centralnej Szkole Podchorążych Polskich Sił Zbrojnych w Riazaniu, a w Zamościu był dowódcą plutonu podchorążych, przedstawił zebranym w formie dokumentów historycznych i krótko omówił swoją drogę życia w Wojsku Polskim. Pan płk jest znakomitym sympatykiem wspierającym działalność naszego Związku w zakresie upowszechnienia historii Wojsk Łączności, co dał temu wyraz również, w swojej prelekcji na zebraniu.

Kol. Henryk Boryna odtworzył z taśmy kasetowej na odtwarzaczu hymn, który śpiewali żołnierze łączności przed II wojną światową, jak i po wojnie.

Ad.2 .Zgodnie z planem rocznych zamierzeń Oddział wspólnie z Zarządem Głównym organizuje w dniu 9 kwietnia  koleżeńskie składkowe spotkanie Wielkanocne  w hotelu Parkowa ul. Belwederska 46/50. Zapisy przyjmuje kol. Marian Jakóbczak do dnia 4 kwietnia.

Kol. Marian Jakóbczak skarbnik ZG ŚZPŻŁ przekazał zebranym informację, o tym, że Oddział Warszawa – Rakowiecka powstał według dokumentacji, którą posiada 30.03.1994 r.

Kol. Zbigniew Kosobucki prezes Oddziału przekazał postanowienie Zarządu Oddziału, że będzie zorganizowane uroczyste zebranie poświęcone wyłącznie XX rocznicy powstania Oddziału,na którym również zostaną uhonorowani tegoroczni Jubilaci, oraz aktywni członkowie Oddziału zasłużeni dla Związku. Termin tego zebrania to czerwiec lub jesień.
Zaapelował również do kolegów, aby jak najszybciej złożyli karty wpisu do książki ŚZPŻŁ oraz zdjęcia do albumu Oddziału.

Prezes ZG ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmund Smakulski zwrócił się z apelem  do wszystkich zebranych, o wzięcie udziału w uroczystym zebraniu z okazji XX – rocznicy powstania Oddziału, które planowane jest w czerwcu tego roku.

Na tym zebranie zakończono.

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.