Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 20.02.2014 r.

Zgodnie z Rocznym Planem Działalności na 2014 rok odbyło się Posiedzenie Zarządu Oddziału.


W posiedzeniu uczestniczyli następujący koledzy:
1. Edmund Smakulski – prezes Zarządu Głównego Związku;
2. Marian Jakóbczyk – skarbnik Zarządu Głównego Związku;
3. Ryszard Kałamaga – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku;
4. Henryk Boryna – członek Komisji Rewizyjnej Związku;
5. Edward Włodarczyk – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Związku;
6. Zbigniew Kosobucki – prezes Zarządu Oddziału;
7. Eugeniusz Malczewski – wiceprezes Zarządu Oddziału;
8. Marian Turek – sekretarz Zarządu Oddziału;
9. Leon Rudnicki – członek Zarządu Oddziału;

Posiedzenie Zarządu prowadził Prezes Oddziału Zbigniew Kosobucki.
Na wstępie kol. Zbigniew Kosobucki serdecznie powitał prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ kol. generała brygady Edmunda Smakulskiego oraz pozostałych uczestników posiedzenia.

Prowadzący posiedzenie przedstawił porządek obrad, który zaakceptowano.

Najważniejsze zagadnienia poruszone na posiedzeniu:
1. Opracowanie i wydanie Albumu Oddziału z okazji XX-lecia powstania Oddziału;

2. Przygotowanie listów gratulacyjnych z okazji jubileuszu 75, 80, 85, i 95-lecia członkom Oddziału;

3. Wypracowanie wniosków o wyróżnienie aktywnych członków z okazji XX-lecia powstania Oddziału.

W pierwszym punkcie porządku obrad Prezes Oddziału przedstawił propozycje danych do umieszczenia na stronach Albumu Oddziału z okazji XX-lecia, oraz format tego wydania.

Po dyskusji, w której brali udział wszyscy uczestnicy posiedzenia ustalono co następuje:
- format wydania B-5;
- wstęp – historia powstania ŚZPŻŁ i historia powstania Oddziału;
– wykaz członków Oddziału z krótką biografią i zdjęciami ;
- wykaz członków Oddziału którzy odeszli na wieczną wartę;
- w przypadku nie dostarczenia przez członka danych do albumu, notka zostanie sporządzona na podstawie danych zawartych w ankiecie członkowskiej Związku.

Prezes ZG zalecił, by opracowanie albumu zakończyć, tak aby przekazać do drukarni min. miesiąc przed wydrukowaniem.

W drugim punkcie porządku obrad Prezes Oddziału przedstawił poniższy wykaz jubilatów, którym zostaną wręczone listy gratulacyjne z okazji jubileuszu urodzin wraz z upominkiem (m. in.: książka, portret lub gadżet podświetlany diodami LED).

kpt. Bartoszek Bolesław - 95 lat,
płk Jaworski Jerzy - 85 lat,
płk Paczkowski Eugeniusz - 85 lat,
płk Różycki Stanisław - 85 lat,
płk Wiórek Edmund - 85 lat,
płk Włodarczyk Edward - 85 lat,
płk Boryna Henryk - 80 lat,
płk Gałązka Zbigniew - 80 lat,
płk Gorlicki Stanisław - 80 lat,
płk Kasprzyk Zdzisław - 80 lat,
płk Kopacz Henryk - 80 lat,
płk Lewandowski Grzegorz - 80 lat,
płk Rudnicki Jerzy - 75 lat.

W trzecim punkcie porządku obrad Prezes Oddziału przedstawił propozycję wyróżnienia kolegów z Oddziału z okazji XX–lecia powstania Oddziału.

Prezes Zarządu Głównego zwrócił uwagę na to, iż przy opracowywaniu wniosków o wyróżnienie musi być pełna zgodność z treścią § 22 i § 23 statutu Związku. Każdy członek zwyczajny jest zobowiązany czynnie uczestniczyć w pracach Związku, inicjować różnorodne formy jego działalności i przestrzegać postanowień statutu, oraz uchwał władz Związku.

Na wyróżnienie zasługuje Kol. Marian Jakóbczak – skarbnik, który nie tylko zbiera składki i prowadzi księgowość Zarządu Głównego i Oddziału, lecz wykonuje również inne zadania związane z działalnością Związku. Systematycznie sporządza sprawozdania finansowe i inne niezbędne dokumenty aktualizacyjne m. in. do Krajowego Rejestru Sądowego. Uczestniczył również w pracach nad opracowaniem Statutu Związku i jego zmianami.

Następnie Prezes Zarządu Głównego kol. Edmund Smakulski odniósł się do pkt 4 Uchwały Walnego Zebrania członków oddziału dotyczącego zwolnienia z opłacania składek członkowskich przez chorych, długoletnich członków nie mogących uczestniczyć osobiście w działalności Związku. W powyższej sprawie kompetencje dotyczące zmian w statucie dot. składek członkowskich należą do Walnego Zjazdu Delegatów.

Prezes Zarządu Głównego podziękował również innym kolegom za zaangażowanie w pracy, aktywnym członkom Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału.

Na zakończenie Posiedzenia Prezes ZG życzył Kol. Zbigniewowi Kosobuckiemu dużo zdrowia oraz dalszej owocnej pracy na rzecz działania Związku.

Na tym posiedzenie zakończono i podziękowano wszystkim uczestnikom posiedzenia.

Zebranie ogólne członków Oddziału planowane jest 27 marca 2014 r.

płk w st. spocz. Leon Rudnicki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.