Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 16.01.2014 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący Koledzy:

Zbigniew Kosobucki - prezes Zarządu Oddziału;
Eugeniusz Malczewski - wiceprezes Zarządu Oddziału;
Marian Jakóbczak - skarbnik Zarządu Oddziału;
Marian Turek - sekretarz Zarządu Oddziału;
Leon Rudnicki - członek Zarządu Oddziału.

Posiedzenie Zarządu prowadził Prezes Zarządu Oddziału Zbigniew Kosobucki. Przedstawiony został porządek posiedzenia, który został przyjęty.
Główne tematy posiedzenia:

1. Podsumowanie działalności Oddziału w 2013 r.
2. Omówienie propozycji Rocznego Planu Działalności na 2014 r. do przedstawienia na ogólnym zebraniu Oddziału Warszawa - Rakowiecka w dniu 23.01.2014 r.

Po omówieniu i przedyskutowaniu projektu Planu punkt po punkcie, zaproponowano, aby kolega Prezes przedstawił na zebraniu działalność Oddziału w 2013 r. oraz plan na 2014 r. do zatwierdzenia. Na tym posiedzenie zakończono.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.