SPOTKANIE OPŁATKOWE
2013 r.

W dniu 11 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie opłatkowe członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddziału Warszawa - Rakowiecka w restauracji "Hotelu Parkowa" przy ul. Belwederskiej 46/50, którego organizatorem był Zarząd Oddziału przy pomocy Prezydium Zarządu Głównego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie i sympatycy ŚZPŻŁ, oraz zaproszeni goście, w tym płk Bogusław Jaworski - Zastępca Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 Sztabu Generalnego WP, płk Ireneusz Fura - Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, członkowie honorowi ŚZPŻŁ i byli Szefowie Wojsk Łączności i Informatyki, generałowie Henryk Andracki i Witold Cieślewski, prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmund Smakulski, wiceprezes ZG ppłk Mirosław Pakuła, Skarbnik ZG ppłk Marian Jakóbczak, sekretarz ZG płk Bogumił Tomaszewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk Ryszard Kałamaga, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego płk Edward Włodarczyk.

W imieniu organizatorów Prezes ZG ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmund Smakulski powitał przybyłych na uroczystość członków zwyczajnych, honorowych, sympatyków ŚZPŻŁ oraz zaproszonych gości. Szczególnie serdecznie powitał przybyłe na spotkanie żony naszych kolegów - Panie: Danutę Kosobucką, Ewę Kałamagę, Janinę Dygas, Marię Kasprzyk i Hannę Jaworską. Piękne podziękowania przekazał Zarządowi Oddziału Warszawa-Rakowiecka za wspaniałe przygotowanie i organizację spotkania Wigilijnego. Złożył również najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć dwóch kolegów z ZG ŚZPŻŁ, którzy odeszli na wieczną wartę: płk. Władysława Hammera - byłego wiceprezesa Zarządu Głównego i płk. Janusza Pomianowskiego - byłego sekretarza Zarządu Głównego.

Z powodu nieobecności z ważnych powodów służbowych ks. kan. płk. Zenona Surmy, kolega Marian Jakóbczak zaproponował odmówienie modlitwy i rozpoczęto ceremonię łamania się opłatkiem oraz składania wzajemnie życzeń, po czym przystąpiono do kolacji wigilijnej i wspólnego śpiewania kolęd.

Koledzy Eugeniusz Malczewski i Henryk Marszałek podzielili się swoimi wspomnieniami opowiadając o ciekawych wydarzeniach i sytuacjach ze służby wojskowej w łączności.

Pan gen. bryg. Witold Cieślewski podziękował za zaproszenie i zaapelował o utrzymywanie więzi między łącznościowcami i informatykami w kraju i zagranicą, a także o zwiększenie integracji międzypokoleniowej żołnierzy łączności i informatyki.

Pan płk Bogusław Jaworski podziękował za zaproszenie i wszystkim uczestnikom spotkania przekazał najlepsze życzenia na zbliżający się Nowy Rok 2014, oraz poinformował, że Instytucja, którą reprezentuje zapewnia i utrzymuje stałą łączność i dostęp do sieci informatycznych w kraju i za granicą, gdzie przebywają nasi żołnierze.

Pan gen. bryg. Edmund Smakulski podziękował wszystkim za pracę w naszym stowarzyszeniu, a szczególnie kol. Marianowi Jakóbczakowi za ogrom pracy jaką wykonał w 2013 roku.

Pan płk Ireneusz Fura podziękował za zaproszenie i zapewnił, że Centrum nie tylko kształci specjalistów łączności i informatyki, ale również dba o morale wychowanków i upamiętnianie oraz upowszechnianie rzetelnej historii wojskowej łączności i informatyki.

Po oficjalnych wystąpieniach rozpoczęły się koleżeńskie dyskusje i wymiana wrażeń w grupach. Pan płk Bogumił Tomaszewski bardzo ciekawie opowiadał o spotkaniach łącznościowców w Belgii, w których uczestniczył. Dalsze spotkanie upłynęło w sympatycznej i koleżeńskiej atmosferze.

Wszystkim gościom i uczestnikom serdecznie dziękuję za przybycie i do zobaczenia na następnym spotkaniu - Wielkanocnym, tak zwanym "Jajeczku" w kwietniu 2014r.

Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.