Zebranie członków Oddziału
28.11.2013 r.

W dniu 28 listopada 2013 roku odbyło się zebranie Oddziału Warszawa - Rakowiecka. W zebraniu uczestniczyli: członek Oddziału - Prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ Pan gen. bryg. Edmund Smakulski, Honorowy Prezes Oddziału Warszawa - Rakowiecka Pan płk Bernard Mieńkowski, koledzy i sympatycy ŚZPŻŁ, oraz zaproszony prelegent Pan ppłk Tomasz Marzec.

Na wstępie Prezes Zarządu Oddziału Zbigniew Kosobucki powitał wszystkich uczestników zebrania.

Następnie Prezes ze smutkiem poinformował zebranych o odejściu na wieczną wartę dwóch naszych kolegów:

 • płk. inż. Janusza Pomianowskiego, członka Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, zmarłego w dniu 10.11.2013 r.;
 • płk. Władysława Hammera, Wiceprezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, zmarłego w dniu 28.11.2013 r.

Pamięć zmarłych oficerów, zasłużonych specjalistów łączności uczczono minutą ciszy.

Prezes jako prowadzący zebranie przedstawił porządek posiedzenia:

 • Powitanie gości i przybyłych członków zebrania (na wstępie).
 • Informacja Pana ppłk. Tomasza Marca na temat: Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych.
 • Organizacja spotkania wigilijnego.
 • Składki członkowskie.
 • Sprawy różne.

Na wstępie pkt. 2 Kol. Eugeniusz Malczewski opowiedział o swojej pracy w Węźle Łączności MON i przekazał ciekawostki techniczne, które wydarzyły się w czasie jego służby wojskowej.

Rozpoczynając swoją prezentację Pan pułkownik Tomasz Marzec podziękował za zaproszenie. Na podstawie dokumentów historycznych - znajdujących się również w sali historii CWT SZ - przedstawił genezę powstania instytucji od 1944 r. i zadania stojące przed CWT SZ.

"Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych jest instytucją podległą Inspektoratowi Systemów Informacyjnych. Głównym zadaniem jest zapewnienie łączności dla:

 • Ministra Obrony Narodowej;
 • Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej w tym dla Sztabu Generalnego WP;
 • Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
 • Dowództwa Operacyjnego;
 • Dowództwa Garnizonu Warszawa;
 • Służby Kontrwywiadu i Wywiadu Wojskowego;
 • Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej;
 • Pozostałych instytucji wojskowych i Jednostek Wojskowych, znajdujących się w strefie odpowiedzialności CWT SZ.

CWT SZ zapewnia techniczną współpracę stacjonarnego systemu łączności Sił Zbrojnych RP ze stacjonarnym systemem łączności państw NATO oraz organizację systemu łączności z jednostkami przebywającymi poza obszarem kraju zgodnie z ustaleniami Sztabu Generalnego Wojska Polskiego." (cytat ze strony internetowej www.cwtsz.wp.mil.pl/pl/3.html).

Aktualności, główne zadania w zakresie łączności, strefy odpowiedzialności i jednostki podległe oraz historię powstania tej instytucji, a także o jej patronie płk. prof. inż. Kazimierzu Drewnowskim można przeczytać na stronie internetowej Centrum.

CWT SZ jest instytucją podległą Inspektoratowi Systemów Informacyjnych. Historię Informatyki Wojskowej i inne informacje można znaleźć na stronie internetowej Inspektoratu (www.isi.wp.mil.pl).

Prezes Zarządu Z. Kosobucki przedstawił propozycje do planu działalności Oddziału na rok 2014. Poprosił również członków Oddziału, którzy dotychczas tego nie uczynili, o napisanie swoich biografii. Przekazał także informację o Spotkaniu Opłatkowym zaplanowanym na 11 grudnia 2013 r. o godz. 16.00, w restauracji "Parkowa" przy ul. Belwederskiej 46/50. Zapisy przyjmuje Kol. Marian Jakóbczak.

Kolega Marian Jakóbczak - skarbnik Zarządu Głównego - omówił akcję "ZNICZ" upamiętniającą pamięć o zmarłych kolegach i weteranach łączności na cmentarzach Warszawy. Podziękował wszystkim członkom, którzy brali czynny udział w tej akcji. Omówił też sprawę opłacania składek członkowskich.

Prezes Zarządu poinformował członków Oddziału, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 21.11 2013 r. podjął decyzję o dokooptowaniu do Zarządu Kol. Leona Rudnickiego.

Następny termin zebrania wyznaczono na styczeń 2014 r.

Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.