Posiedzenie Zarządu Oddziału Warszawa-Rakowiecka

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności, zrzesza kombatantów i żołnierzy Korpusu Osobowego Łączności i Informatyki Wojska Polskiego i zgodnie z Rocznym Planem zamierzeń Oddziału, w dniu 21.11.2013 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący Koledzy:
1. Marian Jakóbczak - skarbnik Zarządu Głównego ŚZPŻŁ;
2. Zbigniew Kosobucki - prezes Oddziału Warszawa - Rakowiecka;
3. Marian Turek - sekretarz Oddziału;
4. Leon Rudnicki - członek Oddziału;
Z powodów osobistych nie uczestniczył Kol. Eugeniusz Malczewski.

Na wstępie prezes Oddziału przywitał uczestników posiedzenia i poinformował o przyczynach nieobecności Kol. Eugeniusza Malczewskiego.

Kol. Prezes przedstawił sposób powiadamiania członków Oddziału o najbliższym zebraniu na 28.11.2013 r. godz.1600 w Resortowym Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w Warszawie, ul. Nowowiejska 28 A.

Przedstawiony został porządek posiedzenia , który przyjęto bez uwag.

Najważniejsze problemy zasadniczej części posiedzenia:

 • Uczczenie chwilą ciszy pamięć zmarłego w dniu 10.11.2013r. naszego kolegi członka Zarządu Głównego naszego związku płk inż. Janusza Pomianowskiego.
 • Informacja na temat: Systemy informatyczne w Wojsku Polskim (wygłosi zaproszony prelegent).
 • Przygotowanie propozycji do Rocznego Planu działalności Oddziału na 2014r.
 • Terminy zebrań, oraz przeanalizowanie możliwości spotkań integracyjnych, koleżeńskich w plenerze w okresie późno wiosennym lub wczesno-jesiennym.
 • Systematyczne uaktualnianie strony internetowej Oddziału oraz publikowanie materiałów historycznych i z działalności Związku.
 • Dokumentowanie wspomnień łącznościowców na stronie internetowej.
 • Zaapelowanie do członków Oddziału o szerszy udział w uroczystościach organizowanych przez instytucje państwowe i wojskowe oraz kombatanckie.
 • Pozyskanie nowych członków Oddziału ( poprzez zapraszanie na zebrania).
 • Udział w obchodach Święta Łączności i Informatyki.
 • Przekazanie informacji o planowanym spotkaniu koleżeńskim (opłatkowym) z okazji Święta Bożego Narodzenia w dniu 11.12.2013r.
 • Analiza opłacanych składek członkowskich.
 • Sprawy organizacyjne.

Na tym posiedzenie zakończono i zaproponowano aby te sprawy przedstawić na zebraniu w dniu 28.11.2013r.

Prezes Oddziału Warszawa-Rakowiecka
Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.