Zebranie członków Oddziału
23.05.2013 r.

W dniu 23.05.2013 r. odbyło się zebranie Oddziału Warszawa - Rakowiecka. W zebraniu uczestniczyli: członek naszego Oddziału - Prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ Pan gen. bryg. Edmund Smakulski, Honorowy Prezes Oddziału Warszawa - Rakowiecka Pan płk Bernard Mieńkowski, Honorowy Członek ŚZPŻŁ Pan płk Zbigniew Miarzyński oraz koledzy sympatycy ŚZPŻŁ.

Zgodnie z porządkiem zebrania Prezes Zarządu Głównego wręczył legitymacje członkowskie nowo przyjętym przez Zarząd Oddziału członkom naszego Związku, Kolegom: płk. Zbigniewowi Bieleckiemu, płk. Grzegorzowi Lewandowskiemu, płk. Leonowi Rudnickiemu i płk. Marianowi Żmijewskiemu.

Dyplomy Gratulacyjno - Życzeniowe wręczone zostały tegorocznym Jubilatom, Kolegom: płk. Januszowi Gulina z okazji ukończenia 85 lat, płk. Zbigniewowi Miarzyńskiemu z okazji ukończenia 80 lat.

W następnym punkcie zebrania, Pan gen. bryg. Edmund Smakulski obszernie i bardzo ciekawie przekazał informację z "IV Konferencji Łączności" w Sieradzu.

Następnie kol. Marian Jakóbczak omówił działania Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie w okresie II wojny światowej.

W sprawach organizacyjnych omówiono i rozdano członkom karty wpisu do Książki o Członkach ŚZPŻŁ, oraz wspomniano o przygotowywaniu i opracowywaniu "Albumu" z okazji XX-lecia powstania Oddziału.

Następne zebranie odbędzie się w dn. 27.06.2013 r.

Prezes Zarządu Oddziału Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.