Posiedzenie Zarządu Oddziału Warszawa-Rakowiecka

Zgodnie z Rocznym Planem zamierzeń Oddziału, w dniu 16.05.2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu. Na posiedzenie został zaproszony Kol. płk Ryszard Kałamaga Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu nie uczestniczył członek Zarządu Oddziału Kol. płk Eugeniusz Malczewski z powodu choroby.
Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z "IV Konferencji Łączności" w Sieradzu.
 2. Rozpatrzenie deklaracji i przyjęcie w szeregi ŚZPŻŁ nowych członków.
 3. Propozycja wydania Albumu Oddziału z okazji XX-lecia powstania Oddziału.
 4. Prowadzenie zakładki Oddziału na stronie internetowej Zarządu Głównego ŚZPŻŁ.
 5. Karty wpisu członków do książki "Członkowie ŚZPŻŁ."
 6. Przygotowanie zebrania członków Oddziału w dniu 23.05.2013 roku o godz. 16.00, sala konferencyjna "Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi", ul. Nowowiejska 28.


Porządek posiedzenia został zrealizowany. Zarząd przygotował propozycję porządku Zebrania Członków Oddziału w dnniu 23.05.2013 r.:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku Zebrania.
 3. Wręczenie legitymacji nowo przyjętym członkom.
 4. Wręczenie dyplomów gratulacyjno - życzeniowych Jubilatom.
 5. Sprawozdanie z "IV Konferencji Łączności" w Sieradzu.
 6. Prelekcja "Polskie Siły Zbrojne na zachodzie w czasie II Wojny Światowej".
 7. Sprawy organizacyjne.


Zapraszamy wszystkich członków Oddziału na Zebranie w dn. 23.05.2013 r. o godz. 16.00.

Zbigniew Kosobucki


Copyright © 2020. All Rights Reserved.