Zebranie Członków Oddziału Warszawa – Rakowiecka w dniu 27.11.2014 r.
W dniu 27.11.2014 r. w Resortowym Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w Warszawie ul. Nowowiejska 28 A odbyło się Zebranie Członków Oddziału Warszawa – Rakowiecka ŚZPŻŁ.
Prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki przedstawił porządek zebrania:

1. Powitanie uczestników zebrania i gości.
2. Uczczenie minutą ciszy ostatnio zmarłych kolegów.
3. Prelekcja przedstawiciela Zarządu Systemów Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego P-6.
4. Sprawy organizacyjne.

Zebranie otworzył Prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki oraz powitał wszystkich przybyłych członków Oddziału i gości, a szczególnie ciepło Pana gen. bryg. Witolda Cieślewskiego jednego z inicjatorów powstania ŚZPŻŁ, oraz prelegenta Pana płk-a Janusza Piszczyka.

Następnie zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych kolegów: Płk Józefa Olszewskiego – skarbnika pierwszego Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, członka Honorowego ŚZPŻŁ oraz Płk-a Arkadiusza Huras – pracownika Wojskowego Instytutu Łączności.

Po chwili zadumy przystąpiono do realizacji następnego punktu zebrania a mianowicie prelegent Przedstawiciel Zarządu Systemów Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego P-6 Pan płk Janusz Piszczyk przedstawił zebranym swoje doświadczenia w służbie wojskowej od ukończenia Wojskowej Akademii Technicznej do chwili obecnej. Następnie omówił zmiany w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP jakie dokonały się po zmianie struktur organizacyjnych i podporządkowania niektórych instytucji i Oddziałów. Zebrani z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji, gdyż wielu członków Oddziału zakończyło służbę w wojsku kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu, gdy obowiązywały inne zasady organizacji systemów łączności i sposoby technicznego zapewnienia łączności na polu walki. W dyskusji głos zabrali gen. bryg Witold Cieślewski, płk Bernard Mieńkowski oraz płk Eugeniusz Malczewski.

W ostatnim punkcie porządku zebrania Pan płk Marian Jakóbczak – skarbnik Zarządu Oddziału, przypomniał o terminie uregulowania składek członkowskich, przyjmował zapisy na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 10 grudnia 2014 r. w restauracji „Parkowa” oraz podziękował członkom, którzy uczestniczyli w akcji odwiedzania grobów zmarłych kolegów w „Dniu Wszystkich Świętych” i „Dzień Zaduszny”.

Prezes Zarządu Oddziału – Płk Zbigniew Kosobucki zaapelował do tych kolegów, którzy nie dostarczyli „Kart wpisu”, aby oddali je do Zarządu Oddziału w terminie do końca roku. Przypomniał również, że zgodnie ze statutem Związku w roku 2015 przypada termin zwołania VII Walnego Zjazdu Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Ponadto planowane jest Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Oddziału, na którym przewiduje się oprócz sprawozdania z działalności wybór władz Oddziału oraz dokonanie wyboru delegatów na VII Walny Zjazd Delegatów.

Następne zebranie zaplanowano na luty 2015 r.

Płk Zbigniew Kosobucki
Płk Marian Turek

Copyright © 2020. All Rights Reserved.