Zebranie Członków Oddziału Warszawa – Rakowiecka w dniu 28.05.2015 r.

W dniu 28.05.2015 r. w Resortowym Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w Warszawie ul. Nowowiejska 28 A odbyło się Zebranie Członków Oddziału Warszawa – Rakowiecka ŚZPŻŁ.
Zebranie otworzył Prezes Oddziału płk  Zbigniew Kosobucki. Powitał wszystkich przybyłych członków Oddziału, a szczególnie Prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmunda Smakulskiego oraz Honorowego Prezesa Oddziału płk Bernarda Mieńkowskiego.


Prezes Zarządu Głównego gen. bryg. Edmund Smakulski wręczył płk Aleksemu Kostrzewie legitymację członka ŚZPŻŁ. Następnie pogratulował płk Zbigniewowi Bieleckiemu jubileuszu 85-lecia urodzin oraz wręczył mu dyplom i upominek.
Prezes Zarządu Głównego SZPŻŁ przedstawił zebranym relację z przebiegu VI Konferencji Łączności organizowaną przez ŚŻPŻŁ, 15. Sieradzką Brygadę Wsparci Dowodzenia, Stowarzyszenie 15. SBWD oraz Sieradzkie Centrum Kultury w dniach 22-23 kwietnia 2015 r. w Sieradzu. Tematem konferencji była ewolucja wojskowych systemów informatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji wojskowych i stabilizacyjnych. Konferencji towarzyszyła wystawa producentów urządzeń łączności i informatyki oraz pokaz sprzętu łączności przygotowany przez żołnierzy z 15. SBWD i komandosów z jednostki wojskowej w Lublińcu. W Konferencji uczestniczyli również koledzy z naszego oddziału: gen bryg. Edmund Smakulski, płk Marian Jakóbczak oraz ppłk Marian Turek. W trakcie konferencji odbyło się posiedzenie członków ZG ŚZPŻŁ z udziałem prezesów Oddziałów na terenie Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Uczestnicy posiedzenia mieli okazję zwiedzić muzeum oraz zobaczyć kapsułę w której wylądował nasz kosmonauta Mirosław Hermaszewski. Na posiedzeniu powołano Komitet organizacyjny VIII Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ oraz wybrano przewodniczącego Komitetu. Został nim płk Bogusław Tomaszewski Zarząd Główny podjął również uchwałę dotyczącą wyróżnień. Z naszego Oddziału wyróżnienie w postaci wpisu do „Honorowej Księgi Zasłużonych dla ŚZPŻŁ” otrzymał płk Zbigniew Kosobucki. Następnie gen. bryg. Smakulski omówił przebieg spotkania jakie miało miejsce w Śremie z okazji jubileuszu 20. Rocznicy powstania Oddziału Śrem. Spotkanie miało bardzo uroczysty przebieg z udziałem miejscowych władz samorządowych i zaproszonych gości. Szczegóły z przebiegu uroczystości jubileuszowych można zobaczyć na stronie internetowej Oddziału Śrem.


Sekretarz Komisji ZG PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim – ppłk Jerzy Kufel przedstawił w sposób poglądowy strukturę organizacyjną dotyczącą działalności turystyczno-krajoznawczej w Wojsku Polskim. Następnie omówił działalność wojskowych Oddziałów, Kół i Klubów PTTK umiejscowionych przy jednostkach , dowództwach i instytucjach wojskowych. Wymienił również Oddziały, które specjalizują się w działalności turystki kwalifikowanej np. kajakowej, górskiej, rowerowej, pieszej i motorowej. Na zakończenie prelekcji przedstawił „Kalendarz przedsięwzięć krajoznawczo-turystycznych i sportowo-rekreacyjnych Wojska Polskiego na 2015 rok”. Zaapelował również do wszystkich aby mimo podeszłego wieku byli aktywni i uprawiali turystykę dla swojego zdrowia i poznawania piękna naszego kraju.


Następne zebrane członków Oddziału odbędzie się 25.06.2015 r. Pod koniec czerwca planowana jest wycieczka do muzeum w Legionowie – filia Piaski oraz Twierdzy Modlin, informacje będą przedstawione na zebraniu. Skarbnik przypomniał o opłaceniu składek za 2015 r.

Sekretarz Oddziału Marian Turek
Prezes Oddziału Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.