Zebranie Oddziału Warszawa – Rakowiecka w dniu 23.10.2014 r.
W dniu 23 października 2014 r. w Resortowym Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w Warszawie ul. Nowowiejska 28 A odbyło się Zebranie Członków Oddziału Warszawa-Rakowiecka ŚZPŻŁ.

Prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki, przedstawił następujący porządek zebrania

  • Powitanie uczestników zebrania i gości
  • Wręczenie wyróżnień i życzeń.
  • Prelekcja przedstawiciela Dowództwa Generalnego RSZ .
  • Sprawy organizacyjne.

Zebranie otworzył Prezes Oddziału płk Kosobucki Zbigniew, powitał wszystkich przybyłych członków Oddziału i gości a szczególnie Prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmunda Smakulskiego.
Następnie odczytał list od Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6 gen. bryg dr inż. Józefa Nasiadka, skierowany do członków naszego Oddziału z okazji święta Wojsk Łączności i Informatyki.
Prezes Zarządu Głównego gen. bryg. Edmund Smakulski wręczył kpt. Adamowi Drzewoskiemu List Gratulacyjny z okazji 90-lecia urodzin i w ciepłych słowach życzył jeszcze dużo lat życia w dobrym zdrowiu. Adam Drzewoski ps. Benon - w Powstaniu Warszawskim plutonowy zgrupowania Radosław, oddział Pięść, pluton Agaton. Osłona Komendy Głównej AK, nasłuch radiowy dla wiadomości przeznaczonych dla Komendy Głównej, do wiadomości biura szyfrowego dla Bora-Komorowskiego. Był przy radiostacji „Błyskawica”. Pan kpt. Adam Drzewoski, Powstaniec, brał udział w walce konspiracyjnej na terenie Zakładów Philips w Warszawie podczas II wojny światowej.
Następnie prezes ZG wręczył kmdr. Wiesławowi Madziarzowi z Resortowego Centrum Zarządzania Projektów Inwestycyjnych – Zastępcy Komendanta Centrum wyróżnienie w postaci tytułu „Honorowego Członka ŚZPŻŁ”, nadanego przez Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału za udział i wspieranie działalności Oddziału ŚZPŻŁ.

Przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP mjr Wiesław Fryga, wygłosił w sposób poglądowy prelekcję na temat: „Struktura organizacyjna DG RSZ i współpraca z Instytucjami Centralnymi MON”. W wystąpieniu omówił następujące zagadnienia: a/ Podstawy prawne. b/ Reforma systemu Kierowania i Dowodzenia Sił Zbrojnych RP. c/ Struktura Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. d/ Model systemu Kierowania i Dowodzenia. e/ Planowany rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Po prelekcji mjr Wiesław Fryga odpowiadał na pytania dotyczące tematu prelekcji.

Płk Marian Jakóbczak - skarbnik Zarządu Oddziału, przypomniał o terminie uregulowania składek członkowskich oraz zaapelował o odwiedzenie grobów naszych kolegów w przeddzień i w dniu Święta Zmarłych.
Prezes Zarządu Oddziału - płk Kosobucki Zbigniew, przedstawił harmonogram spotkań oraz tematy na 2015 rok.
Szczegółowa tematyka, daty i przedsięwzięcia zostaną zawarte w „Rocznym planie działalności na 2015 rok”.

Prezes Oddziału Zbigniew Kosobucki
Sekretarz Oddziału Marian Turek

Copyright © 2020. All Rights Reserved.