Spotkanie opłatkowe 12 grudnia 2019 roku
W dniu 12 grudnia 2019 r. w restauracji Hotelu „Parkowa” spotkali się kolejny już raz członkowie ŚZPŻŁ Oddziału Warszawa (niektórzy z żonami lub osobami towarzyszącymi), aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia. W spotkaniu uczestniczyli również sympatycy Związku, koledzy z koła nr 80 ZŻWP oraz zaproszeni goście. Spotkanie otworzył prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki. Powitał wszystkich uczestników spotkania, a w szczególności: panie towarzyszące naszym kolegom, z-cę szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego płk. Marka Gładysza, v-ce prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk. Mirosława Pakułę, Honorowego prezesa Związku gen. bryg. Edmunda Smakulskiego, przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Związku płk. Mariana Turka, z-cę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku płk. Mariana Jakóbczaka, kapelana Katedry Polowej WP księdza kanonika kmdr. Janusza Bąka, Honorowego prezesa Oddziału płk. Bernarda Mieńkowskiego, Honorowych Członków Związku: gen. bryg. Witolda Cieślewskiego, gen. dyw. Stanisława Krysińskiego, płk. Ryszarda Kałamagę, płk. Zbigniewa Miarzyńskiego.
Płk Z. Kosobucki przekazał wszystkim uczestnikom spotkania i ich rodzinom serdeczne życzenia Świąteczne i Noworoczne. Uczestniczące w spotkaniu państwo Jolanta i Wojciech Gawlikowscy przeżyli ze sobą 50 lat. Z okazji złotych godów prezes płk Z. Kosobucki w imieniu wszystkich kolegów Oddziału i uczestników spotkania złożył Jubilatom życzenia i w towarzystwie sekretarza Zarządu Oddziału płk. Mariana Turka wręczyli IM Dyplom gratulacyjno–życzeniowy i bukiet kwiatów.
Zarząd Główny Związku wyróżnił płk. Bernarda Mieńkowskiego „Krzyżem za szczególne zasługi dla ŚZPŻŁ”. Płk Kosobucki poprosił generała Smakulskiego i płk. Pakułę o wręczenie wyróżnionemu odznaczenia. Następnie ksiądz kanonik odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatki, a płk Zbigniew Miarzyński odczytał stosowny tekst ewangelii. Po złożeniu sobie życzeń uczestnicy wspólnie zaśpiewali wojskowa kolędę „Wśród nocnej ciszy” wg. tekstu autora Adama Kowalskiego z czasów I wojny światowej pod batutą płk. Malczewskiego, następnie spożywano wigilijną kolację. Czas płynął szybko na rozmowach i wspomnieniach.
W czasie kolacji życzenia świąteczne i noworoczne dla członków Oddziału oraz ich rodzin złożyli: płk Marek Gładysz oraz ppłk Mirosław Pakuła.
Na zakończenie prezes płk Kosobucki podziękował wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu i zaprosił na spotkanie Wielkanocne.

 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.