Posiedzenie Zarządu Oddziału Warszawa ŚZPŻŁ
W dniu 21.11.2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Warszawa ŚZPŻŁ. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarząd Oddziału płk Kosobucki Zbigniew, płk Malczewski Eugeniusz, płk Marian Turek, płk Edward Malinowski oraz zaproszeni koledzy płk Marian Jakóbczak i płk Ryszard Kałamaga.
Prezes Oddziału płk Kosobucki poinformował członków Zarządu, że sala którą wynajmujemy na spotkania nie będzie dostępna dla nas do końca roku. Po dyskusji zdecydowano odwołać zebranie członków Oddziału planowane na 28.11.2019 r. Następne zebranie /sprawozdawcze/ zaplanowano w lutym 2020 r.
Zgodnie z „Planem Działalności Oddziału na 2019 r.” spotkanie opłatkowe odbędzie się w dniu 12 grudnia br. o godz. 15 w restauracji Zespołu Rezydencyjnego „Parkowa” przy ulicy Belwederskiej 46/50. Zgłoszenia do uczestnictwa w spotkaniu będą przyjmować koledzy: Zbigniew Kosobucki i Marian Jakóbczak do dnia 9 grudnia. Na spotkaniu postanowiono uhonorować Jubilatów Państwa Gawlikowskich, którzy w tym roku obchodzą 50-lecie małżeństwa.
Główny koordynator opracowania książki pt. „Historia i dorobek Wojsk Łączności WP….” kol. płk Eugeniusz Malczewski przedstawił stan realizacji zadania. Obecnie książka jest przygotowana do druku. Dyskutowano nad sposobami pozyskania funduszy w celu zawarcia umowy z wydawcą. Oddział nie jest w stanie pokryć kosztów druku. Przewidywany koszt to około 7 tysięcy zł. Edycja ma być przekazana wszystkim członkom Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.
Marian Turek
Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.