W dniu 26 września 2019 roku odbyło się zebranie członków Oddziału.
Zebranie otworzył prezes Zarządu Oddziału kol. płk Zbigniew Kosobucki. Powitał wszystkich przybyłych członków Oddziału a szczególnie „Honorowego Prezesa Związku” gen. bryg. Edmunda Smakulskiego, „Honorowych Członków Związku”: gen. bryg. Witolda Cieślewskiego, płk. Mariana Jakóbczaka, płk. Ryszarda Kałamagę, płk. Zbigniewa Miarzyńskiego i płk Edwarda Włodarczyka oraz przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego ŚZPŻŁ – płk. Mariana Turka.
Chwilą ciszy uczczono pamięć po zmarłym w dni 26.08.2019 r. Koledze – płk. Zygmuncie Dygasie, który został pochowany na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej. Płk Zygmunt Dygas urodził się w 22.12.1932 r. w m. Dąbrowa Narodowa /obecnie/ Jaworzno/. W roku 1953 ukończył Oficerską Szkołę Łaczności Przewodowej w Sieradzu. Dalszą służbę wojskową odbywał w Poligonie Naukowo Badawczym Sprzętu Łacznosci /1953-1955/ i WZŁ /1955-1961/ w Zegrzu oraz w SWŁ MON /1961-1991/. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalami: „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „40-lecia PRL”, „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” i Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
Prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki przedstawił zebranym nowego członka ŚZPŻŁ – płk. Ryszarda Floryńskiego i poprosił gen bryg. Edmunda Smakulskiego o wręczenie legtymacji. Płk dr inż. Ryszard Floryński w kilku słowach przedstawił przebieg swojej służby wojskowej . Po ukończeniu Wojskowej Akademi Technicznej w 1971 r. został skierowany do Wojskowego Instytutu Łącznosci w Zegrzu, gdzie pracował na kierowniczych stanowiskach jako pracownik naukowo- badawczy.
Następnie płk Zbigniew Kosobucki omówił przebieg uroczystości związanej z obchodami 100 lecia kształcenia kadr łączności w Zegrzu. Z naszego Oddziału w uroczystości uczestniczyli: gen. bryg. Edmund Smakulski, płk Zbigniew Kosobucki, płk Józef Michniak, płk Wiesław Korga, płk Bogumił Tomaszewski, płk Jan Latek, płk Stanisław Skibiński, płk Marian Turek i ppłk Józef Piekutowski. Podczas uroczystości, prezes Zarządu Głównego ŚZPZŁ – ppłk Mieczysław Hucał wręczył wyróżnienia, z naszego Oddziału zostali wyróżnieni „Krzyżem za szczególne zasługi dla ŚZPŻŁ”: gen. bryg. Edmund Smakulski i płk Bogumił Tomaszewski.
Członkowie Oddziału otrzymali książkę pt. „Polskie Wojska Łączności na przełomie XX i XXI wieku” opracowaną przez płk JanaKowalskiego z Oddziału w Sieradzu a wydaną przez ZG ŚZPŻŁ.
Płk Marian Jakóbczak przygotował i rozdał proporczyki, które zostaną złożone na grobach naszych kolegów z Oddziału Warszawa w dniu Święta Zmarłych i przedstawił aktualny stan opłacania składki członkowskiej.
Zaproszony przedstawiciel z Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 Sztabu Generalnego nie przybył.
Następne zebranie członków Oddziału w dniu 28.11.2019 r.

Zbigniew Kosobucki i Marian Turek

Copyright © 2020. All Rights Reserved.