Posiedzenie Zarządu Oddziału - 19.09.2019 r.
W dniu 19.09.2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału. W posiedzeniu uczestniczyli: płk Zbigniew Kosobucki, płk Eugeniusz Malczewski, płk Marian Jakóbczak, płk Ryszad Kałamaga.
Płk Z. Kosobucki przekazał Zarządowi informację z przebiegu uroczystości 100. rocznicy szkolenia kadr łączności w Zegrzu.
Następnie płk E. Malczewski poinformował Zarząd o zakończeniu korekty opracowywanej kiążki z historii wojsk łączności oraz dalszych pracach przed wydrukiem.
Płk M. Jakóbczak przygotował listy zmarłych kolegów pochowanych na cmentarzach warszawskich i podwarszwskich oraz proporczyki, które przed Świętem Zmarłych zostaną położone na grobach zmarłych kolegów.
Następnie dokonano analizy opłacania składek członkowskich.
Zebranie członków Oddziału odbędzie się w dniu 26.09.2019 r. Na zebranie postanowiono zaprosić przedstawiciela Zarządu Kierowania i Dowodzenia -P6 Sztabu Generalnego.
Na tym posiedzenie zakończono.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.