100 lecie szkolenia kadr łączności w Zegrzu
W dniu 12 września 2019 r. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyła się uroczystość z okazji 100 lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Dzień ten był również dniem otwartych koszar więc w uroczystości uczestniczyło dużo osób. Zaproszeni goście z MON, miejscowej administracji samorządowej, liczne grono absolwentów, kadra i słuchacze CSŁiI oraz pracownicy cywilni i sympatycy. Byli również zaproszeni przedstawiciele Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.
Nasz Oddział reprezentowało kilka osób z prezesem Zarządu Oddziału płk. Zbigniewem Kosobuckim.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8 00 mszą św. w miejscowym kościele garnizonowym. Następnie o godz. 10:30 rozpoczęły się główne uroczystości na placu apelowym. Podczas wciągania na maszt flagi państwowej przeleciały nad nami samoloty szkolne ISKRA.
Gospodarzem uroczystości był Komendant CSŁiI płk Ireneusz Fura, który powitał wszystkich przybyłych na tą uroczystość po czym przedstawił historię 100 lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu.
Po przemówieniach, odczytaniu okolicznościowych rozkazów dotyczących wyróżnień, wręczeniu odznaczeń i pamiątkowych medali odbyła się defilada pododdziałów. Następnie można było zobaczyć sprzęt łączności zamontowany w aparatowniach i wozach dowodzenia, zwiedzić salę tradycji i zjeść smaczną grochówkę wojskową.
Przed budynkiem Wydziału Dydaktycznego została odsłonięta pamiątkowa tablica upamiętniająca 100 lecie szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Z tej okazji został również wykonany pamiątkowy medal.
Była to bardzo doniosła uroczystość dla łącznościowców i informatyków wojskowych związanych emocjonalnie z Zegrzem.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.