Zebranie członków Oddziału w dniu 23.05.2019 r.
Zebranie otworzył prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki. Powitał wszystkich przybyłych członków Oddziału a szczególnie „Honorowego prezesa Związku" gen. bryg. Edmunda Smakulskiego, przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Związku płk. Mariana Turka oraz „Honorowych Członków ŚZPŻŁ”- płk. Mariana Jakóbczaka i płk. Ryszarda Kałamagę.

W związku z przypadającą w tym roku 90 rocznicą urodzin płk. Edwarda Włodarczyka, dyplom gratulacyjny - życzeniowy od Zarządu Głównego wręczył Jubilatowi Honorowy prezes Związku gen. gryg. Edmund Smakulski w towarzystwie prezesa Zarządu Oddziału płk. Zbigniewa Kosobuckiego który wręczył Jubilatowi od kolegów z Oddziału pamiątkową statuetkę życząc zdrowia i pomyślności.
Płk Zbigniew Kosobucki poinformował zebranych o mianowaniu ppłk. Mariana Turka decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 1230 z dnia 02 maja 2018 roku na stopień pułkownika. Wręczenie aktu mianowania odbyło się uroczyście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa -Śródmieście przez Komendanta WKU- ppłk Andrzeja Kamińskego w dniu 9 maja 2019 r. W uroczystości uczestniczyli koledzy z Oddziału Warszawa ŚZPŻŁ i rodzina mianowanego.
Prezes Zarządu Oddziału zapoznał zebranych z protokołem z posiedzenia ZG ŚZPŻŁ z dnia 24.04.2019 r. Zgodnie z decyzja ZG od numeru 36 Komunikaty w wersji papierowej będą wysyłane po wpłaceniu przez zainteresowanych darowizn wspomagających jego druk. Wysokość minimalnej darowizny została ustalona na 10 zł.
W tym roku przypada 100 rocznica rozpoczęcia szkolenia kadr łączności w Zegrzu. W związku z tym powołany został komitet przygotowujący obchody Jubileuszu. Do komitetu został powołany członek naszego Związku, z-ca prezesa ZG ppłk Mirosław Pakuła. Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki zaprasza wszystkich członków na obchody Jubileuszu.
Następnie prezes Zarządu Oddziału omówił przebieg uroczystości związanej z obchodami 25 lecia Oddziału Warszawa i odczytał listy gratulacyjne nadesłane z innych Oddziałów oraz od Komendanta Centrom Szkolenia Łączności i Informatyki.

Sekretarz Oddziału płk Marian Turek przedstawił program wycieczki organizowanej w dniu 5 czerwca br. do Żelazowej Woli, miejsca urodzin Fryderyka Chopina. Po drodze do Żelazowej Woli przewiduje się zatrzymanie w miejscowości Granica, gdzie znajduje się cmentarz wojskowy żołnierzy z Armii „Poznań” i „Pomorze” poległych w największej bitwie obronnej we wrześniu 1939 r. tzw. bitwie nad Bzurą.
Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do prezesa lub seretarza Oddziału do dnia 2 czerwca.
Płk Marian Jakóbczak przyjmował darowizny na druk Komunikatów.
Płk Edward Malinowski przedstawił propozycję aby na zebraniach omawiać również sytuację członków Oddziału, którzy za względów zdrowotnych nie uczestniczą w zabraniach.
Następne zebranie członków Oddziału odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r.

Sekretarz Oddziału Marian Turek
Prezes Oddziału Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.