Posiedzenie Zarządu Oddziału - 16.05.2019 r.

W dniu 16.05.2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału. W posiedzeniu uczestniczyli: płk Zbigniew Kosobucki, płk Eugeniusz Malczewski, płk Marian Jakóbczak i płk. Wojciech Gawlikowski.
Prezes Oddziału przekazał Zarządowi życzenia i pozdrowienia z okazji 25-lecia powstania Oddziału od prezesów Oddziałów; Białystok, Bydgoszcz, Sieradz, Śrem, Wrocław i Zegrze, od Zarządu Głównego, komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, zastępcy szefa Inspektoratu Informatyki oraz życzenia Wielkanocne od szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego. Następnie przekazał informację z uroczystości wręczenia płk Marianowi Turek aktu mianowania na stopień pułkownika w WKU Śródmieście w dniu 9 maja 2019 r.
Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Zarządu Głównego, które odbyło się w dniu 24 kwietnia. Płk Eugeniusz Malczewski poinformował Zarząd, że książka opracowywana przez zespół będzie wydana (po poprawkach i korekcie) we wrześniu.
Zarząd postanowił zaprosić na zebranie członków Oddziału w dniu 23 maja zastępce szefa Inspektoratu Informatyki płk Tomasza Żyto.

Zebranie członków Oddziału odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r., godz. 16.00.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.