XXV-lecie Oddziału Warszawa
W roku 2019 Oddział Warszawa ŚZPZŁ obchodzi XXV rocznicę swojego powstania. Uroczystości związane z jubileuszem postanowiono połączyć ze spotkaniem członków Oddziału z okazji Świąt Wielkanocnych.
Na tą okoliczność Zarząd Oddziału zorganizował w dniu 10 kwietnia spotkanie w restauracji „Hotelu Łazienkowskiego” znajdującego się w pobliżu „Łazienek Królewskich” w Warszawie. Na spotkanie przybyli członkowie Oddziału i zaproszeni goście, niektórzy z żonami i osobami towarzyszącymi.
Uroczystości otworzył prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki. Przywitał wszystkich a szczególnie: Panie, Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności – ppłk. Mieczysława Hucała , Z-cę Szefa Inspektoratu Informatyki MON – płk. Tomasza Żyto, Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki – płk. Ireneusza Furę, Honorowych Członków Związku; gen. bryg. Witolda Cieślewskiego, płk. Ryszarda Kałamagę i płk. Zbigniewa Miarzyńskego, Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego – ppłk. Mariana Turek, księdza kanonika – kmdr. Janusza Bąka z Katedry Polowej WP oraz tegorocznych Jubilatów. Następnie prezes Oddziału przedstawił krótką historię powstania Oddziału oraz główne kierunki jego działalności w okresie 25 lat.
Oddział został utworzony w dniu 30 marca 1994 roku przy Szefostwie Wojsk Łączności i Informatyki Sztabu Generalnego WP. Na początku skupiał 32 osoby, głównie byłych oficerów łączności z Warszawy i okolic. Pierwszym prezesem Zarządu został płk Bernard Mieńkowski. Od nazwy ulicy, przy której znajduje się Sztab Generalny WP Oddział przyjął nazwę „Oddział Warszawa – Rakowiecka”.
Pierwszy prezes pełnił swoją funkcję przez 17 lat. W dniu 24 lutego 2011 r. na Walnym Zebraniu Członków Oddziału został wybrany nowy Zarząd a funkcje prezesa objął płk Zbigniew Kosobucki. W jego skład weszli również ppłk Marian Turek jako wiceprezes i sekretarz oraz ppłk Marian Jakóbczak z funkcją skarbnika. Z uwagi na zwiększającą się działalność Oddziału oraz rosnącą liczbę członków, na kolejnym zebraniu do Zarządu powołano jeszcze płk. Leona Rudnickiego i płk. Eugeniusza Malczewskiego. W chwili obecnej Zarząd funkcjonuje w tym składzie. Corocznie przygotowuje „Plan działalności Oddziału”, który po zatwierdzeniu na Walnym Zebraniu Członków jest realizowany. Nasi członkowie są również we władzach Związku tj. Zarządzie Głównym, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim. W planie były zawsze takie pozycje jak: prelekcje, spotkania z wybitnymi postaciami związanymi z WP i tradycją oręża polskiego, kontakty z jednostkami łączności i udział w ich uroczystościach. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w wystawach i konferencjach na temat łączności wojskowej i informatyki. Elementem integrującym naszych członków są organizowane przez Zarząd wycieczki oraz spotkania okolicznościowe. Nie zapominamy o chorych lub potrzebujących pomocy kolegach. Przed dniem „ Wszystkich Świętych” koledzy odwiedzają groby zmarłych kolegów, składają proporczyki i zapalają znicze. W okresie 25 lat na wieczną wartę odeszło z naszych szeregów 55 kolegów. Uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy pomięć zmarłych.
Następnie prezes Zarządu złożył wszystkim życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych i poinformował o gratulacjach i życzeniach z okazji XXV-lecia Oddziału Warszawa, przesłanych do niego od prezesów innych Oddziałów. Z kolei głos zabierali goście. Jako pierwszy wystąpił prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ i jednocześnie prezes Oddziału Zegrze – ppłk Mieczysław Hucał. Gratulując pięknego jubileuszu XXV-lecia przekazał na ręce płk. Zbigniewa Kosobuckiego okolicznościową statuetkę. Komendant CSŁiI – płk Ireneusz Fura podziękował członkom Oddziału za wzorową postawę godną do naśladowania i przekazał życzenia od kadry i słuchaczy Centrum. Z-ca Szefa Inspektoratu Informatyki MON – płk Tomasz Żyto przekazał w imieniu Szefa i pracowników Inspektoratu gratulacje z okazji 25-lecia jubileuszu , życzenia sukcesów w dalszej działalności oraz zdrowia i pomyślności.
Ponownie zabrał głos prezes ZG ŚZPŻŁ i poinformował, że z okazji Jubileuszu 25-lecia, ZG podjął uchwałę w sprawie wyróżnień aktywnych członków naszego Oddziału i osobiście je wręczył.
Wyróżnienia otrzymali:
- Tytuł „Honorowego Członka Związku” – płk Marian Jakóbczak
- Wpis do „Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku” – płk Eugeniusz Malczewski i ppłk Marian Turek
- Krzyż „Za szczególne Zasługi dla Związku” – płk Bernard Mieńkowski i płk Zbigniew Kosobucki
- Medal „W uznaniu zasług dla Związku” – płk Zbigniew Miarzyński.
Prezes ZG ŚZPŻŁ wręczył nowemu członkowi ŚZPŻŁ, płk Janowi Latkowi legitymację członkowską.
Zgodnie z tradycją naszego Oddziału, członkowie Jubilaci otrzymują „List Gratulacyjny” i upominek. W tym roku zaszczytu tego dostąpili;
-95 lat: kpt. Adam Drzewoski
-90 lat: płk Eugeniusz Paczkowski i płk Edward Włodarczyk
-85 lat: płk Henryk Boryna, płk Zbigniew Gałązka, płk Zdzisław Kasprzyk, płk Henryk Kopacz, płk Grzegorz Lewandowski
- 80 lat: płk Jerzy Rudnicki, mat Zbigniew Żuk.
Z powodu podeszłego wieku nie wszyscy mogli przybyć na spotkanie. Obecnym gratulacje i upominki wręczył prezes ZG wraz z prezesem Oddziału.
Po części oficjalnej ksiądz kanonik –kmdr Janusz Bąk odmówił modlitwę i pobłogosławił świąteczne jajka. Następnie wszyscy składali sobie życzenia a potem zasiedli do wspólnego obiadu. W trakcie spożywania posiłku były wznoszone toasty i wspomnienia z minionych 25 lat.
Na zakończenie uroczystości uczestnikom zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Foto i relacja z uroczystości: ppłk Marian Turek – sekretarz Oddziału.

Copyright © 2020. All Rights Reserved.