Posiedzenie Zarządu Oddziału, które odbyło się w dniu 21.03.2019 r. w Warszawie
W posiedzeniu uczestniczyli:
płk Zbigniew Kosobucki, płk Eugeniusz Malczewski, płk Marian Jakóbczak, ppłk Marian Turek, gen. bryg. Edmund Smakulski, płk Ryszard Kałamaga i płk Wojciech Gawlikowski.
Prezes Zarządu Oddziału przedstawił stan prac dotyczących druku i publikacji książki przygotowanej przez kolegów z Oddziału. Książka jest opracowana i oddana do korekty przed drukiem. W trakcie dyskusji pojawił się problem z tytułem książki. Zaproponowano zmienić tytuł na „Wybrane zagadnienia z historii Wojsk Łączności i Informatyki WP na przestrzeni lat 1945-2015”. Z uwagi na jeszcze inne spostrzeżenia zgłaszane po opracowaniu książki, Zarząd Oddziału zdecydował o zorganizowaniu spotkania autorów i zaproszonych gości dla przedyskutowania tych uwag. Spotkanie odbędzie się w dniu 2.04. 2019 r. w Inspektoracie Informatyki MON ul. Nowowiejska 28 A sala nr 9. o godz. 16.00.
Płk Zbigniew Kosobucki przedstawił propozycję organizacji obchodów jubileuszu 25-lecia Oddziału, który został powołany w dniu 30 marca 1994 r. Uroczystość związana z obchodami jubileuszu i spotkaniem z okazji świąt wielkanocnych odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. w „Hotelu Łazienkowskim” przy ul. 29 listopada 3 B, o godz.15. W uroczystości uczestniczyć będą członkowie Oddziału i zaproszeni goście, do których zostaną wysłane stosowne zaproszenia.
Po dyskusji nad organizacją tej uroczystości ustalono następujący program:
1. Otwarcie i powitanie gości,
2. Przedstawienie historii Oddziału,
3. Wystąpienia gości,
4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień,
5. Uhonorowanie jubilatów,
6. Uroczysty obiad.
Koszt udziału osób zaproszonych zostanie pokryty z funduszy Oddziału natomiast dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie.
Członkowie Zarządu zgłosili propozycje wyróżnień z okazji 25-lecia Oddziału. W rezultacie podjęto decyzję o wystąpienie do ZG ŚZPŻŁ z wnioskiem o wyróżnienia wytypowanych osób.
Zebranie członków Oddziału odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. z następującym porządkiem:
a/ Prelekcja płk Stanisława Skibińskiego nt. „Przyczyny i skutki przewrotu majowego.”
b/ Wręczenie zaległych wyróżnień
c/ Wręczenie legitymacji nowym członkom ŚZPŻŁ.
d/ Informacja dotycząca organizacji obchodów jubileuszu 25-lecia Oddziału.

Sekretarz Oddziału Płk Marian Turek
Prezes Oddziału Płk Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2020. All Rights Reserved.