Spotkanie Opłatkowe Oddziału
Okolicznościowe spotkania członków Oddziału Warszawa stały się już tradycją. Tegoroczne Spotkanie Opłatkowe Zarząd Oddziału zorganizował w dniu 13 grudnia w restauracji Z. R. Parkowa. Na spotkanie przybyli członkowie Oddziału (niektórzy z żonami lub osobami towarzyszącymi), zaproszeni goście, koledzy z Koła Nr 80 ZŻWP oraz sympatycy naszego Związku.
Spotkanie otworzył prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki, który serdecznie powitał wszystkich uczestników spotkania, a w szczególności: Panie; szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 Sztabu Gen. WP gen. bryg. Roberta Drozda; prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk. Mieczysława Hucała; v-ce prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk. Mirosława Pakułę; Honorowego Prezesa Związku gen. bryg. Edmunda Smakulskiego; naszych byłych przełożonych Honorowych Członków Związku – gen. dyw. Stanisława Krysińskiego i gen. bryg. Witolda Cieślewskiego; Honorowego Prezesa Oddziału – Honorowego Członka Związku płk. Bernarda Mieńkowskiego; Honorowych Członków Związku: płk. Ryszarda Kałamagę; płk. Zbigniewa Miarzyńskiego; płk. Władysława Mierzwińskiego i płk. Edwarda Włodarczyka oraz księdza kanonika kmdr. Janusza Bąka z Katedry Polowej WP., krórego przedstawił też krótką biografię posługi kapłańskiej w Wojskach Łączności WP. Po powitaniu, płk Kosobucki – w imieniu własnym i Zarządu Oddziału – złożył życzenia świąteczne i noworoczne dla wszystkich uczestników spotkania oraz życzył miłego biesiadowania.
Następnie Ksiądz odmówił modlitwę, po której płk Miarzyński odczytał stosowny tekst ewangelii, po czym Ksiądz pobłogosławił przygotowane opłatki i biesiadne potrawy. Po tej ceremonii tradycyjnie wszyscy zaśpiewali wojskową kolędę "Wśród nocnej ciszy" – wg tekstu autora Adama Kowalskiego z czasów I wojny światowej, a tekst ten na spotkania opłatkowe przygotowuje zawsze Kol. płk. Malczewski.
Następnie przystąpiono do łamania  i  dzielenia się opłatkiem – składając sobie nawzajem osobiste życzenia. Potem już była swobodna i życzliwa atmosfera, wesołe biesiadowaanie i wzajemna wymiana wspomnień z tamtych lat.
W trakcie spożywania wigilijnych potraw, zabierając głos gen. Drozd podziękował za  zaproszenie i złożył życzenia świąteczne i noworoczne dla wszystkich uczestników spotkania i ich rodzin. Spotkanie upłynęło w miłej, serdecznej i koleżeńskiej atmosferze. Na zakończenie spotkania prezes Zarządu Oddziału podziękował wszystkim za uczestnictwo, miłą i sympatyczną atmosferę w spotkaniu oraz jeszcze raz życzył wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2019.
foto: Stanisław Jakubczak, Ryszard Kałamaga

Copyright © 2020. All Rights Reserved.