ŚWIATOWY ZWIĄZEK POLSKICH
ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI
ODDZIAŁ WARSZAWA

 

PREZES ZARZĄDU
ODDZIAŁU ŚREM ŚZPŻŁ
SZANOWNY PAN
PPŁK W ST. SPOCZ. JÓZEF ŻELEZNY

 

Z okazji jubileuszu 25 rocznicy działalności Oddziału
ŚREM ŚZPŻŁ w imieniu własnym i członków Oddziału
Warszawa składam serdeczne życzenia, gratulacje i wyrazy
uznania dla pana i członkom Oddziału Śrem.
Niech świętowany jubileusz będzie powodem do
zadowolenia, niech będzie również bodźcem do dalszego
działania na rzecz kontynuowania łącznościowych tradycji
i integracji środowiska żołnierzy łączności i informatyki.
Życzę także wszystkim członkom Oddziału dobrego
zdrowia, dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu
osobisym i rodzinnym.

Za Zarząd prezes
płk mgr inż. Zbigniew Kosobucki

Warszawa 4.04.2020 r.

    > JUBILACI 2024

    > PLAN DZIAŁALNOŚCI

    > ŻAŁOBNA KARTA

 

logo nowe

logo glos weterana

logosp