W dniu 20.06.2024 r. odbyło się zebranie członków Oddziału. Prezes Zarządu Oddziału powitał kolegów oraz ppłk. Tomasza Rowińskiego. Poinformował, że godzinę przed zebraniem ogólnym odbyło się zebranie Zarządu Oddziału, na którym przygotowano propozycję delegatów na Zjazd.

Przedstawiciel Zarządu Kierowania i Dowodzenia SG WP – ppłk Tomasz Rowiński wygłosił prelekcję na temat historii i bieżącej działalności Zarządu. Wspomniał nazwiska i osiągnięcia wielu generałów i oficerów, którzy wiele lat temu kierowali w Sztabie Generalnym Systemem Łączności Wojska Polskiego. Wspomniał o aktualnych problemach w funkcjonowaniu Systemu Łączności w Wojsku Polskim w związku z rozszerzeniem działania na Systemy Informatyczne.

Przekazał na ręce Prezesa Oddziału płk. Zbigniewa Kosobuckiego oraz zebranych członków wyrazy uznania za dotychczasową działalność. Kończąc przekazał na ręce Prezesa Oddziału płk. Zbigniewa Kosobuckiego od Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia SG WP medal pamiątkowy.

Z powodu nieobecności nie dokonano wręczenia zaległych odznaczeń i wyróżnień.

Na posiedzenie Zarządu Oddziału ustalono listę proponowanych kolegów na Delegatów Oddziału na XI Walny Zjazd ŚZPŻŁ który odbędzie się 20-21 września 2024 r. Są to:

 • płk mgr inż. Kosobucki Zbigniew
 • płk mgr inż. Marecki Józef
 • płk prof. dr inż. Michniak Józef
 • płk mgr inż. Rudnicki Jerzy
 • płk dypl. inż Tomaszewski Bogumił
 • płk mgr inż. Turek Marian
 • płk dr. inż Wirkus Edmund
 • ppłk mgr inż. Zielak Włodzisław

Oddział liczy 34 członków to można wybrać 7 delegatów. W czasie Zebrania zgodę wyrazili:

 • płk mgr inż. Kosobucki Zbigniew
 • płk mgr inż. Rudnicki Jerzy
 • płk dypl. Inż. Tomaszewski Bogumił
 • płk mgr inż. Turek Marian
 • ppłk mgr inż. Zielak Włodzisław

    > JUBILACI 2024

    > PLAN DZIAŁALNOŚCI

    > ŻAŁOBNA KARTA

 

logo nowe

logo glos weterana

logosp