Dnia 23.05.2024 r. odbyło się zebranie członków Oddziału. Zebranie otworzył prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki. Powitał zebranych członków,

a w szczególności: przedstawiciela Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa por. mar. Adriana Adamskiego. Prezes poinformował, że do Zarządu Oddziału został dokooptowany płk Witold Fornalski, który będzie pełnił obowiązki sekretarza Zarządu. Następnie poprosił członka Zarządu Głównego płk. Bogumiła Tomaszewskiego o wręczenie płk. Eugeniuszowi Malczewskiemu krzyża

,,Za szczególne zasługi dla Związku".

Przedstawiciel Regionalnego Centrum Informatyki w Warszawie, por mar. Adrian Adamski przedstawił zadania, organizację i dowództwo powołanego niedawno Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Jest to nowy specjalistyczny komponent sił zbrojnych odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Jednostki podległe to;

- Regionalne Centra Informatyki,

- Jednostki działania w cyberprzestrzeni,

- Centrum wsparcia systemów dowodzenia,

- Centrum zasobów cyberprzestrzeni,

- Wojskowe zarządzanie częstotliwością.

Następnie prelegent omówił zadania poszczególnych elementów Komponentu, a w szczególności Regionalnego Centrum Informatyki w Warszawie. Prelekcja trwała około 1,5 godziny i wzbudziła duże zainteresowanie uczestników, co przejawiło się w pytaniach do prelegenta i dyskusją.

Na zakończenie płk Zbigniew Kosobucki podziękował prelegentowi za ciekawą prelekcje i wręczył mu opracowaną przez nasz Oddział, pod przewodnictwem płk Eugeniusza Malczewskiego książkę, „70 lat z historii i dorobku Wojsk Łączności i Informatyki Wojska Polskiego”.

Na zakończenie zebrania prezes poinformował, że następne zebranie członków Oddziału odbędzie się 20 czerwca br.

    > JUBILACI 2024

    > PLAN DZIAŁALNOŚCI

    > ŻAŁOBNA KARTA

 

logo nowe

logo glos weterana

logosp