W dniu 17 kwietnia 2024 roku Zarząd Oddziału zorganizował spotkanie z okazji XXX rocznicy powstania Oddziału Warszawa Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Oddziału, niektórzy z osobami towarzyszącymi oraz osoby zaproszone.

Spotkanie otworzył prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki, który powitał wszystkich uczestników spotkania, a w szczególności panie, przedstawiciela Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego W.P. płk. Remigiusza Płusę, byłych przełożonych, członków honorowych Związku, generałów: Witolda Cieślewskiego, Stanisława Krysińskiego, Wojciecha Wojciechowskiego, członków Zarządu Głównego pułkowników: Józefa Mareckiego i BogumiłaTomaszewskiego, przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego płk. Mariana Turka, za-cę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej płk. Jerzego Rudnickiego, członka honorowego związku płk. Mariana Jakóbczaka. W okresie minionych 30 lat 72 kolegów z naszego Oddziału odeszło na wieczną wartę. Pamięć ich uczczono minutą ciszy.

Następnie prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki odczytał list gratulacyjny od Zarządu Głównego, a sekretarz Zarządu Oddziału płk Marian Turek odczytał uchwałę Zarządu Głównego o wyróżnieniach członków Oddziału:

– o nadaniu tytułu ,,Honorowego Członka Związku"- płk. Zbigniewowi Kosobuckiemu i płk. Bogumiłowi Tomaszewskiemu,

– o wpisaniu do ,,Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku" – płk. Józefa Michniaka,

– o nadaniu Krzyża ,,Za szczególne zasługi dla ŚZPŻŁ"- płk. Marianowi Jakóbczakowi, płk. Eugeniuszowi Malczewskiemu, płk. Marianowi Turkowi,

– o nadanie Medalu ,,W uznaniu zasług dla Związku" – płk. Józefowi Mareckiemu, płk. Józefowi Piekutowskiemu płk. Jerzemu Rudnickiemu.

Zarząd Oddziału uhonorował dyplomami uznania płk.Ryszarda Floryńskiego i kpr. Dariusza Gubasa za zaangażowanie w prace Zarządu Oddziału.

– Wszystkie wyróżnienia zostały kolegom uroczyście wręczone.

Prezes Oddziału płk. Zbigniew Kosobucki wręczył generałom dyplomy z podziękowaniem za pomoc i współpracę. Zarząd Oddziału podziękował wszystkim uczestnikom spotkania, członkom Oddziału, wręczając im okolicznościowe dyplomy.

Płk Marian Turek przedstawił 40 minutową prelekcję nt. „Historia, rodowód i działalność członków Oddziału w okresie 1994-2024 r.” Przede wszystkim wspomniał ludzi, którzy utworzyli ŚZPŻŁ oraz Oddział Warszawa. Następnie omówił różne dziedziny działalności członków: spotkania, wykłady, prelekcje, kontakty z jednostkami łączności, wspomnienia, udział w uroczystościach wojskowych, wycieczki, świadczenie wzajemnej pomocy itp.

Historię Oddziału przygotował płk Józef Michniak przy współudziale płk Mariana Turka i płk Witolda Fornalskiego.

Następnie głos zabierali goście.

Płk Remigiusz Płusa przekazał, od szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztaby Generalnego WP - płk Piotra Chodowca, serdeczne życzenia z okazji XXX lecia Oddziału i w dowód uznania i szacunku wręczył Oddziałowi tabliczkę pamiątkową.

Następnie głos zabierali Panowie Generałowie, Honorowi Członkowie ŚZPŻŁ, którzy przekazywali nam gorące życzenia zdrowia i dalszej owocnej działalności. Gen. bryg. Witold Cieślewski, który w czasie powstawania Związku był komendantem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, opowiedział o pierwszych kontaktach ze Związkiem Łącznościowców w Londynie skupiającym weteranów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Na zakończenie spotkania sekretarz Oddziału płk Marian Turek odczytał zaproponowany przez Zarząd Oddziału tekst Uchwały z okazji XXX lecia, dotyczącej nadania Oddziałowi Warszawa „imienia płk Bernarda Mieńkowskiego”.

Płk Bernard Mieńkowski był wieloletnim prezesem Oddziału – przez 17 lat, członkiem Komitetu Założycielskiego ŚZPŻŁ i zasłużonym dowódcą dla łączności wojskowej.

Uczestnicy spotkania z aplauzem przyjęli przedstawioną propozycję.

Uroczyste zebranie członków Oddziału zakończyło się na wspomnieniach minionych lat przy kawie i ciasteczkach.

 

    > JUBILACI 2024

    > PLAN DZIAŁALNOŚCI

    > ŻAŁOBNA KARTA

 

logo nowe

logo glos weterana

logosp