W dniu 4 grudnia 2023 r. Zarząd Oddziału zorganizował koleżeńskie spotkanie Opłatkowe w restauracji Hotelu Łazienkowskiego, w którym uczestniczyli członkowie Oddziału (niektórzy z żonami lub osobami towarzyszącymi), zaprzyjażnieni sympatycy ŚZPŻŁ, oraz zaproszeni goście.

Spotkanie otworzył prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki, który powitał uczestników spotkania, a w szczególności panie, członków Honorowych Związku: gen.dyw. Stanisława Krysińskiego i płk. Mariana Jakóbczaka, członka Zarządu Głównego płk. Bogumiła Tomaszewskiego, księdza Rafał z parafi Św. Stefana Króla Wyznawcy. Prezes złożył wszstkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne oraz podał kilka informacji organizacyjnych.

Następnie głos zabrał ksiądz Rafał, składając wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Po modlitwie poświęcił pokarmy, zaśpiewaliśmy kolędę oraz wspólnie składaliśmy sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. W miłej i serdecznej atmosferze spożywaliśmy okolicznościowy obiad.

Spotkanie upłyneło w nastrojowej i sympatycznej koleżeńskiej atmosferze.

Życzeniem wszystkich było jedno - abyśmy się spotkali w przyszłym roku.

Wszystko zostało zarejestrowane na zdjęciach.

    > JUBILACI 2024

    > PLAN DZIAŁALNOŚCI

    > ŻAŁOBNA KARTA

 

logo nowe

logo glos weterana

logosp