W dniu 23.11.2023 r. odbyło się zebranie członków Oddziału.Zebranie otworzył prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki. Powitał zebranych członków, a w szczególności: Członka Honorowego ŚZPŻŁ płk Mariana Jakóbczaka, członka Zarządu Głównego płk Józefa Mareckiego oraz przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Związku płk Mariana Turka.

Kolega kpr. rez. Dariusz Gubas przedstawił krótką prelekcje nt. miejsc w Warszawie i okolicy, w których znajdowały się w czasie II Rzeczpospolitej stanowiska łączności radiowej i kablowej dla dowodzenia i kierowania państwem.

Już pod koniec XIX wieku w Pałacu Saskim był zainstalowany telegraf dla łączności z Rosją. Po odzyskaniu niepodległości w Pałacu Saskim był Sztab Generalny Wojska Polskiego a od 1927 r. znajdował się tam Oddział II- radiowywiadu. W tzw. Domu „Bez Kantów” mieli siedzibę kryptolodzy.W Pyrach powstał ośrodek radiowywiadu BS-4 „Wichur”, którym kierował ppłk Maksymilian Ciężki.Na ul. Puławskiej działała radiostacja PLL – Rakowiec, a na ul.Narbuta i Racławickiej miało siedzibę Polskie Radio. Na lotnisku Mokotów stacjonował 1 pułk radiotelegraficzny a w szkole podchorążych przy ul. Puławskiej powstała nowa specjalizacja - lotniczej łączności radiowej. Na ul. Zielnej w tzw. domu „Pasta” była Centrala telefoniczna i radiostacja dla łączności z Polską Marynarką Wojenną, Korpusem Ochrony Pogranicza i Strażą Graniczną. Policja Państwowa miała swoją radiostację w Golędzinowie na Pradze.

W 1922 r. w Bernerowie /obecnie dzielnica Warszawy – Bemowo/ powstała Transatlantycka Centrala Radiotelegraficzna z nadajnikiem bardzo dużej mocy. Centrum Odbiorcze znajdowało się w Grodzisku Mazowieckim. Na ul. Freta 3 znajdowało się Centralne Biuro Operacyjne. Powstały też firmy, które rozpoczęły produkcję sprzętu łączności. Na ul. Nowy Świat działała wytwórnia „AVA”, która później przeniosła się do nowo zbudowanego obiektu przy ul. Stępińskiej. Na ul. Chmielnej 57 powstała Państwowa Wytwórnia Łączności, do której przeniesiono z Mokotowa Centralne Zakłady Łączności.

Następnie v- prezes Zarządu Oddziału płk Ryszard Floryński poinformował, że wystąpił w imieniu zarządu Oddziału z pismem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie o objęcie chorego gen. bryg. Edmunda Smakulskiego opieką medyczną i pomocą dla jego żony. Czekamy na rezultaty naszej interwencji.

Sekretarz Zarządu Oddziału płk Marian Turek opowiedział zebranym o uroczystości wojskowej, która odbyła się w dniu 26 maja 1991 roku. Uroczystoś

ta miała na celu upamiętnienie czynu bojowego w latach 1939-1945 telegrafistek juzistek z Kobiecych Wojskowych Służb Łączności. Szkolenie z obsługi aparatów telegraficznych odbywały one w centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu. Uroczystość była połączona ze zjazdem juzistek i składała się z dwóch części.

W pierwszej odsłonięto tablicę upamiętniającą czyny telegrafistek na pomniku „Barykada Września 1939 r.” w Warszawie na Ochocie. Taką samą tablicę odsłonięto w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Odsłonięcie tablic odbyło się przy udziale kompani reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Wśród licznego grona osób uczestniczących w tej uroczystości był kolega z naszego Oddziału płk Marian Jakóbczak.

Z inicjatywy płk Stanisława Markowskiego "Prezesa Honorowego ŚZPŻŁ" jednej z ulic w Zegrzu nadano nazwę Juzistek.

W tym roku we wrześniu koledzy z Oddziału: płk Ryszard Floryński i płk Marian Turek wybrali się do Warszawy, by złożyć kwiaty pod tablicą w Warszawie na Ochocie. Niestety mimo poszukiwań nie udało się tablicy zlokalizować.

W rezultacie mamy informację, że z innymi została zdjęta z pomnika „Barykada Września 1939 r.” w czasie jego remontu. O naszych poszukiwaniach został powiadomiony Rzecznik Prasowy Urzędu Dzielnicy Ochota, który obiecał pomoc w jej lokalizacji. Czekamy na wiadomości.

W dniach 20-21 listopada w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się III krajowy Zjazd Pracowników Pionu Ochrony Informacji Niejawnych i XV Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych i Pracowników ds. OIN. W Zjeździe uczestniczył członek naszego Oddziału płk Zbysław Kucza i został wyróżniony nadaniem tytułu „Lider Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych” oraz otrzymał Szablę Oficerską.

Następnie podczas zebrania omawiana była sprawa organizacji obchodów XXX- lecia Oddziału. Kolega płk prof. Józef Michniak zaoferował swoją pomoc.

Płk Zbigniew Kosobucki przekazał informację, że uroczyste spotkanie członków Oddziału /opłatkowe/ odbędzie się 4 grudnia 2023 r. o godz.15 w Hotelu

„ Łazienkowski” w Warszawi ul. 29 listopada 3B.

Zgłoszenia przyjmują członkowie zarządu do dnia 30 listopada br.

    > JUBILACI 2024

    > PLAN DZIAŁALNOŚCI

    > ŻAŁOBNA KARTA

 

logo nowe

logo glos weterana

logosp