W dniu 14 września odbyło się zebranie członków Oddziału. Zebranie otworzył prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki i powitał przybyłych kolegów, a w szczególności Członka Honorowego ŚZPŻŁ płk. Mariana Jakóbczaka, Członka Zarządu Głównego Związku płk. Bogumiła Tomaszewskiego, któremu z okazji ukończenia 75 lat wręczył dyplom gratulacyjno – życzeniowy i ,,Tabliczkę Pamiontkową".

Poinformował również, że przed zebraniem członków Oddziału, godzinę wcześniej odbyło się zebranie Zarządu Oddziału. Prezes przedstawił fakturę, którą otrzymał za korzystanie z sali. Suma, na którą została wystawiona przerasta nasze możliwości finansowe i jest przez nas nie do zaakceptowania. Umieszczono na niej pozycje i koszty, które są niewspółmierne do rzeczywistości /sprzątania sali i otoczenia wokół budynku/. Po dyskusji podjęto decyzję o przygotowaniu odwołania i poinformowaniu o sprawie prezesa Zarządu Głównego SZPŻŁ płk Mieczysława Hucała.

W związku z rezygnacją płk Eugeniusza Malczewskiego z funkcji członka Zarządu Oddziału(z powodu choroby) zaszła konieczność uzupełnienia składu zarządu.

Zgłoszono kilka kandydatur lecz nikt nie wyraził zgody do pracy w zarządzie .

W związku z przypadająca w 2023 r. XXX rocznicą powstania Oddziału dyskutowano nad formą i miejscem organizacji obchodów. Na poprzednim zebraniu zgłoszono kilka propozycji. Zarząd Oddziału po ich dokładnej analizie zaproponował połączyć organizację obchodów XXX rocznicy ze spotkaniem członków przed Świętami Wielkanocnymi w 2024 r. w Warszawie. Po dyskusji projekt ten został przez członków zaakceptowany. Zarząd Oddziału ma za zadanie przygotować harmonogram przedsięwzięć niezbędnych do ich organizacji.

Skarbnik zarządu Oddziału płk Marian Jakóbczak przygotował i rozdał członkom plakietki, które będą składane na grobach zmarłych kolegów w dniu Święta Zmarłych tj. 1 listopada br.

Sekretarz zarządu płk Marian Turek przekazał informacje, że w najbliższym czasie członkowie Zarządu odwiedzą kilku kolegów , którzy ze względu na wiek lub chorobę nie mogą uczestniczyć w zebraniach.

Następne zebranie członków Oddziału odbędzie się w dniu 26 października 2023 r.

    > JUBILACI 2024

    > PLAN DZIAŁALNOŚCI

    > ŻAŁOBNA KARTA

 

logo nowe

logo glos weterana

logosp