W dniu 20 kwietnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału.W posiedzeniu uczestniczyli prezes płk Zbigniew Kosobucki, sekretarz płk Marian Turek i skarbnik płk Marian Jakóbczak.

    Prezes zarządu płk Zbigniew Kosobucki przedstawił informację o obecnym stanie członków Oddziału. W ostatnim czasie zmarło wielu członków (Misztela Władysław, Korga Wiesław, Cierzniewski Kazimierz, Włodarczyk Edward, Skibiński Stanisław, Żmijewski Marian), a jeden zrezygnował z członkostwa w ŚZPŻŁ (Chudy Łukasz).

Zarząd postanowił wystąpić do Zarządu Głównego o skreślenie członka z ewidencji ŚZPŻŁ ppłk.mgr inż Łukasza Chudego ur. 30.07.1980 roku na jego prośbę.

    Po dyskusji nad Jubileuszem 30-lecia powstania Oddziału postanowiono temat przedstawić na zebraniu członków Oddziału. W związku z tym należy omówić między innymi:

  • ustalić termin, formę i miejsce obchodów,
  • przygotować wnioski do Zarządu Głównego o wyróżnienia dla członków,
  • zaangażować członków oddziału w przygotowaniach do tej uroczystości,
  • ustalić podział zadań,
  • opracować i wydać uzupełnienie do Albumu Oddziału,
  • wystąpić do Zarządu Głównego z wnioskiem o dofinasowanie obchodów jubileuszu.

Dokonano przeglądu stanu frekwencji członków na zebraniach.

Skarbnik Zarządu płk Marian Jakóbczak przedstawił stan opłacania składek. Jest kilku członków którzy nie płacą lub płacą z opóźnieniem. Należy ustalić przyczynę.

    Sekretarz Zarządu płk Marian Turek przedstawił propozycję zorganizowania wycieczki do Twierdzy Modlin, Fortu w Zakroczymiu i Czerwińsku w terminie 20 – 25 maj br. Bliższe informacje i zgłoszenia: do dnia 5 maja przyjmuje sekretarz Zarządu tel.604 778 681.

    Planowane zebranie członków Oddziału 27 kwietnia postanowiono przełożyć na póżniejszy termin, o czym będą członkowie powiadomieni.

    > JUBILACI 2024

    > PLAN DZIAŁALNOŚCI

    > ŻAŁOBNA KARTA

 

logo nowe

logo glos weterana

logosp